HIS 76. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 76. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
Vi gennemgår en række centrale problemkomplekser, der i forskningen har været genstand for diskussion og kontrovers, som f.eks. Guldalderen, det slesvigske spørgsmål, Junigrundloven, forfatningskampen, Systemskiftet, Påskekrisen, samarbejdspolitikken, velfærdsstaten, Den kolde Krig og Murens fald. Der er i høj grad mulighed for, at de studerende kan få indflydelse på kursets indhold.

Engelsk titel

HIS 76. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

- M.F. Jensen, J.F. Møller og N.W. Olesen: Reformation, enevælde og demokrati. Historien om Danmark bd. 2. Gads Forlag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består i tilstedeværelse i minimum 80 % af forelæsningerne.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB05763U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jes Fabricius Møller   (6-726d7b6e696a48707d7536737d366c73)
Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students