HIS 75. Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1500 til afkolonisering og Brexit

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 75. Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1500 til afkolonisering og Brexit

Det britiske imperium var verdens største imperiale projekt nogensinde; verdenskort med en fjerdedel af landområderne indfarvet i rødt tilkendegav dette. Kurset indledes med en kortfattet indføring i Imperiets tidlige historie med sørøvervæsen i Caribien og erobringen og koloniseringen af Amerika, Indien, Sydafrika, Australien og New Zealand, Opiumskrigene, britiske fremstød i Afrika med Livingstone, Rhodes og Kitchener i spidsen, og ”det store spil” mod russerne i Centralasien med flammepunktet i Afghanistan. Herefter tager vi fat i Boerkrigen, Første og Anden Verdenskrig, Commonwealth, Suez-krisen, afkoloniseringen og Imperiets efterliv i den kollektive erindring. Således ser vi også på hvorvidt Imperiet har haft et efterliv, bl.a. i forbindelse med Brexit og ’Rhodes must Fall’-bevægelsen.

Foruden historiske dokumenter, leverer kunst, musik, reklame, litteratur, massemedier og materielle genstande rigeligt kildestof. Teoretisk og praktisk litteratur om den gode formidling inddrages. For at træne evnen til formidling af et selvvalgt medie – skriftlig, podcast, video, etc. – vil man i løbet af semestret blive bedt om at levere én skriftlig og én mundtlig øvelse.

På baggrund heraf, ser vi på hvordan man kan formidle Det britiske Imperiums historie og efterliv.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Engelsk titel

HIS 75. Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1500 til afkolonisering og Brexit

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

- Niall Ferguson: Empire: How Britain Made the Modern World. Penguin, 2004.
British Culture and the End of Empire. Ed.: Stuart Ward. Manchester University Press, 2001.
Embers of Empire in Brexit Britain. Eds.: Stuart Ward & Astrid Rasch. London: Bloomsbury Academic, 2019.

Udvalgte formidlingsteoretiske tekster.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Eksamen er en skriftlig aflevering på 8-10 sider, som indgår i en samlet portfolio-eksamen for fagmodulet. Den del af hjemmeopgaven, som er knyttet til Område 3 skal indeholde en kort redegørelse for de kommunikationsteoretiske overvejelser vedrørende formidlingen af det valgte stof til den givne målgruppe, begrundelsen for til- og fravalgt samt den valgte genres muligheder og begrænsninger (1½-2 normalsider) foruden en fremlæggelse af det faglige stof i en selvvalgt formidlingsform.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • Total
 • 196,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB04754U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Alexander Langkjær   (7-7065726b6f6e76446c7971326f7932686f)
Gemt den 22-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students