HIS 74. Metode 3. Kultur og samfund

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 74. Metode 3. Kultur og samfund

Formålet med kurset er at give den studerende indsigt i kulturhistoriske og sociologiske teorier, problemstillinger og forskningspraksis. Der lægges vægt på, at den studerende lærer at operationalisere videnskabsteoretiske, kulturhistoriske og sociologiske teorier i udarbejdelse af problemstilling, kildevalg, analyse og skriftlig fremstilling. Hensigten er at styrke den studerendes refleksion over forholdet mellem teori, analysepraksis og forskningsresultater. Kurset introducerer centrale videnskabsteoretiske, kulturteoretiske og sociologiske tekster, der har haft væsentlig indflydelse på studiet af forskellige historiske problemfelter og demonstrerer koblingen til konkret analytisk praksis.

Undervisningen rummer øvelser, hvor den studerende:
a) aflæser teoretiske/metodiske positioner og
b) afprøver teoretiske/metodiske positioner på udvalgt kildemateriale.

Engelsk titel

HIS 74. Metode 3. Kultur og samfund

Uddannelse

Metode 3: kultur og samfund (HHIB00741E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsning / øvelser

Vil fremgå af Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består i tilstedeværelse i min. 80 % af forelæsningerne (godkendes af underviseren.).
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 185
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB04741U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Emil Skaarup   (11-6a726e7178706666777a75456d7a7233707a336970)
Gemt den 22-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students