ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA’s kulturelle og politiske frontiermyte

Kursusindhold

ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA’s kulturelle og politiske frontiermyte
Myten om ’The Frontier’ eller grænselandet vestpå er USA’s ældste og mest karakteristiske myte. Overleveringen om det amerikanske vildnis og dets udfordringer har været afgørende for dannelsen af amerikansk mentalitet, ligesom forestillinger om den voldelige ener med sit skydevåben indgår sammen med Frontier-myten i den amerikanske erindringskultur. Genfortællinger om bemestring af vildnisset og om nedkæmpelsen af de amerikanske indfødte findes inden for litteratur, folklore, kunst, film, tegneserier, historieskrivning- og i præsidenttalers retorik, og hører således til den kollektive amerikanske arv. Eksempler herfra vil blive inddraget som kildestof på kurset med henblik på at belyse, hvorledes kampen mellem det gode og det onde, sejr og nederlag på the Frontier er blevet italesat både politisk/ideologisk og historisk. Vi ser på kommercielle, ideologiske, politiske og andre interessers brug og misbrug af Frontiermyten. Vi vil også arbejde historiedidaktisk med emnet. Hvordan ville man bedst kunne tilrettelæge stoffet om Frontiermyten med henblik på en undervisning på gymnasieniveau? Hvordan er den historiske fortælling om the Frontier brugt, eksempelvis politisk-retorisk og på museer?

Engelsk titel

ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA’s kulturelle og politiske frontiermyte

Uddannelse

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]


Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Richard Slotkin: Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860. (1973).
- Richard Slotkin: Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. (1998).

Supplerende tekster med eksempler på kilder og speciallitteratur; herunder amerikansk litteratur om Frontiermytens formidling i skoleundervisning og på museer.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIÅ05041U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.


Se aktuel prisoversigt  

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Alexander Langkjær   (7-7166736c706f77456d7a7233707a336970)
Gemt den 18-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students