Fransk Sprog 3: Sprog, samfund og oversættelse dansk-fransk og mundtlig sprogfærdighed (KASF)

Kursusindhold

Sprog 3 (fælles forelæsning med spansk, italiensk og tysk):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

 

Det franske forløb:

Kurset kombinerer undervisning i forholdet mellem sprog og samfund i Frankrig med undervisning i oversættelse dansk-fransk og i mundtlig sprogfærdighed.

 • Sprog og Samfund. Vi arbejder med fransk sprognorm og sprogpolitik, samt med elementer af fransk sprog der varierer med kommunikationssituationen (ordforråd, syntaks, udtale). Emnet ”sprog som socialt fænomen” udbygges yderligere i forelæsningsrækken om sprogvidenskab (se separat kursusbeskrivelse).
 • Oversættelse. Vi arbejder med oversættelsesmæssige problemer mellem dansk og fransk syntaks og med forskellene mellem dansk og fransk udtryksmåde. Målet er at kunne oversætte en dansk prosatekst til fransk på en måde, som er passende i forhold til teksten og kommunikationssituationen. Undervejs inddrages også oversættelsesteoretiske aspekter.
 • Mundtlig sprogfærdighed.  Vi arbejder både på en bedre forståelse og en bedre evne til at kommunikere på fransk. De forskellige sprogregistre og sprogvariationer (social, geografisk, situationel...) vil blive diskuteret og trænet i forhold til den praktiske sprogfærdighed. I arbejdet med dette, vil aktuelle samfundsmæssige temaer blive behandlet. Der kræves 2 mundtlige opgaver.   
Engelsk titel

French - Language, Society and Translation (KASF)

Uddannelse

Fransk

Forelæsning og holdundervisning

Materiale på Absalon samt følgende:

 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage (1993 [1981]): ModerneFransk Grammatik. Schønberg, København. Bogen brugtes også i 1. års-undervisningen. Kan købes i Academic Books (KUA2, den store aula).
 • Jensen, Ole Kongsdal & Oluf Thorsen (2005): Fransk fonetik & fonologi. Bogen brugtes også i 1. års-undervisningen. Kan købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Kompendium til Oversættelse dansk-fransk (købes i PubliKom, lokale 11A-0-02 på KUA2.

Den skriftlige prøve består af to dele: (a) prøve i oversættelse dansk-fransk
og (b) prøve i grammatik.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke internet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRK03721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jørn Boisen   (5-6c64716b75426a776f306d7730666d)
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-6e657270446c7971326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students