Fransk - Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv (BASF/BATV)

Kursusindhold

Formået med kurset er, at deltagerne forbedrer deres kompetencer i grammatik, oversættelse fransk-dansk, og praktisk sprogbrug på fransk. Målet er også, at de studerende træner deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed. Kurset er opdelt i tre dele:

 • Grammatik: Vi bygger videre på færdighederne fra ”Fransk sprog og tekst”, idet hovedvægten ligger på brugen af de franske verbalformer (tempus, aspekt, modus, infinitte verbalformer) samt på substantivsyntagmers syntaks (brug af determinativer, placering af attributive adjektiver mv). Der skal afleveres 2 godkendte opgaver.
 • Oversættelse fransk-dansk: Vi arbejder både praktisk og teoretisk med oversættelse fra fransk til dansk. Vi diskuterer anvendeligheden af AI og automatiske oversættelsesredskaber i forbindelse med oversættelse mellem de to sprog. Der skal afleveres i alt 4 godkendte opgaver (2 oversættelser og 2 oversættelser med oversættelsesteoretisk kommentar).
 • Praktisk sprogbrug: La pratique de la langue porte à la fois sur l'oral (compréhension et communication) et sur l'écrit (compréhension et expression). Cette pratique est faite à partir d'un travail sur des thèmes sociétaux, historiques, politiques, culturels et linguistiques. Ce socle nécessite une participation active au cours (remise de 3 exercices au minimum - 2 oraux et 1 écrit).
Engelsk titel

French - Language 2: Language in a Contrastive Perspective (BASF/BATV)

Uddannelse

Fransk

Holdundervisning

 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage: (1993 [1981]): Moderne Fransk Grammatik. Schønberg, København. Købes i Academic Books (KUA2, den store aula).
 • Hendrup, Svend & Hans Peter Lund (1998 eller senere): Oversættelse fransk-dansk. Københavns Universitet. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Øveraas, Kirsten Marie (2014) 10 faldgruber. Oversættelse for ikke-oversættere, Samfundslitteratur, Frederiksberg.
 • Diverse artikler om oversættelsesteori, der forefindes i kursusrum på Absalon.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke internet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRB10271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anita Berit Hansen   (5-6b6e7b727d49717e7637747e376d74)
 • Eric Louis Hippolyte Viala   (2-4b7c466e7b7334717b346a71)
Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students