Fransk Kultur 3: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur

Kursusindhold

Kultur 3

Fællesforelæsning: Litteraturteoretiske begreber og deres historie

Kursusbeskrivelse:

Denne forelæsningsrække introducerer til en række litteraturteoretiske grundbegreber. Der lægges på vægt på et udvalgt begreb i hver forelæsning (kontekst, læser, tema, repæsentation) og dette præsenteres i sin teorihistoriske sammenhæng. Dele af indholdet i forelæsningsrækken skal indgå i den endelige eksamen (synopsis med mundtlig præsentation). Der vil i løbet af semestret blive givet eksempler på hvordan dette kan foregå.

Det franske forløb:

Kurset introducerer til fransk litteratur- og kulturhistorie før 1800. Der introduceres til væsentlige litterære genrer, idéhistoriske strømninger og parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener, med hovedvægten lagt på perioden 1600-1800.

Kurset inddrager såvel essays som historiske og litterære tekster, som løbende vil blive perspektiveret med kritiske og teoretiske tekster.

Kurset arbejder også med at opsøge og vurdere information og litteratur ved brug af opslagsværker samt faglige ressourcer, herunder digitale som fx Gallica, Garnier numérique og Sator.

 

Engelsk titel

French Culture 3: Literature, History and Culture of the French-Speaking World

Uddannelse

Fransk

2 timer fællesforelæsning
4 timer holdundervisning

 • Kompendium
 • Tekster på Absalon
 • 2-3 litterære værker i bogform

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/fransk/

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRB01071U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink

Skemalink til det fælles forløb:
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Eric Louis Hippolyte Viala   (2-53844e76837b3c79833c7279)
 • Jørn Boisen   (5-6d65726c76436b7870316e7831676e)
 • Simon Hartling   (9-7a707476756f68797b476f7c7435727c356b72)
Gemt den 10-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students