Fransk - Fransk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det franske forløb:

Ce cours, en lien avec les cours magistraux d’Introduction, a pour double objectif :

- Améliorer les compétences orales et écrites,

- Améliorer les connaissances historiques, culturelles et sociétales de la France d’après 1945.

- Rechercher et évaluer des informations et de la littérature en utilisant des ouvrages de référence ainsi que des ressources spécialisées, y compris numériques"-      Apprendre à rechercher de la littérature en utilisant des ressources numériques telles que Gallica et Frantext.

 

Le cours se base sur l’étude de textes, articles, vidéos... qui permettent de traiter des thèmes mentionnés ci-dessus.

 

Nous travaillons intensivement sur la pratique et le développement des compétences linguistiques autour de ces thèmes.

 

Engelsk titel

French - French Language and Culture 1: An Introduction

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer
Sprogløft: 3 timer ugentligt (6 timer ugentligt de første 4 uger)

Tekster uploades på Absalon.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår
ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori
der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til faget
(som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som
ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolioeksamen består af opgaver / afleveringer i løbet af semesteret.


Exercice 1 : écrit individuel sur le système politique français / danois (2 pages)

Exercice 2 : rendre en groupe un écrit (mini-projet) sur un sujet en lien avec les cours magistraux (6 -8 pages par groupe / 2 pages par étudiant)

Exercice 3 : exposés en classe + production mindmap (6-12 pages / 3 pages par étudiant dont mindmap).

Exercice 4 : Bibliographie (2 pages)

Exercice 5 : Texte sur l’idée de la culture française (2 pages en français).

Exercice 6 : Traduction avec commentaire (2 pages, en français ou en danois)


Fællesforelæsningsafleveringer :

Som afslutning på de fleste fællesforelæsninger vil der være en faglig quiz, der knytter an til de tekster, der skal læses til den enkelte forelæsning, og til det faglige indhold i forelæsningen. Hver quiz vil bestå af mellem 8 og 12 spørgsmål og kan godkendes, når der maks. er 2 forkerte svar. Quizzerne udgør samlet 3 normalsider ud af portfolioens 16-20 normalsider. Hele portfolioen - quizzer + afleveringer - oploades samlet i Digital Eksamen efter semesteret. I tilfælde af re-eksamen skal der svares på et supplerende spørgsmål (4 sider på fransk).

Portfolioen uploades i digital eksamen d. 6. januar 2025.
Krav til indstilling til eksamen

agstudieordning for bacheloruddannelsen i fransk sprog og kultur, 2019

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i fransk sprog og kultur, 2019

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRB01021U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Hartling   (9-756b6f71706a637476426a776f306d7730666d)
 • Eric Louis Hippolyte Viala   (2-53844e76837b3c79833c7279)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students