FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar B: Digital kommunikation og mediekultur

Kursusindhold

På dette kursus får du teoretisk viden og praktiske færdigheder, der giver dig kompetencer til at arbejde professionelt med digital strategisk kommunikation i en organisation, virksomhed, på en redaktion eller lignende, og du får forståelse af feltet i en større, mediekulturel kontekst. Dette indbefatter et perspektiv på, hvordan kulturelle strømninger og mekanismer i brugerkulturen kan forstås og omsættes i digital praksis.

Du får forståelse for at arbejde med brandstrategisk digital kommunikation, ekstern digital kommunikation, digitale kampagner, eventskabelse og PR, onlinefællesskaber, rutinekommunikation samt intern digital kommunikation, da vi anlægger en holistisk tilgang på området. Her medtænker vi organisationen, konteksten, mediekulturen og brugeradfærden i vores analytiske og praktiske opgaveløsning. Pensum består af klassisk og ny litteratur på området. Undervisningen baserer sig desuden på best practice cases samt inspiration fra den aktuelle medieteknologiske udvikling og tendenser, der præger området, hvor du også lærer at anlægge et kritisk blik.

Forvent et involverende kursus, hvor du skal reflektere over din faglige udvikling og retning indenfor faget også. På kurset gennemgår vi trinnene, der typisk definerer arbejdet med udvikling og eksekvering af digital strategisk kommunikation. Du lærer, hvad der kendetegner en god strategisk kommunikationsløsning. Du vil skulle arbejde med brugerforståelse og konceptudvikling, og får indblik i formidlingsformer og formater, fra sociale medier til video og podcast. Du skal producere 2-3 afgrænsede løsninger eller oplæg i forløbet, fortrinsvist i grupper for en caseorganisation, og du bliver trænet i at pitche idéerne og løsningerne også.

Gymnasierettede kandidatstuderende skal følge seminar C.

Engelsk titel

Digital film and media strategies: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen.

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • digital kommunikation, formidling og fortælling i forskellige genrer og på tværs af medier og digitale platforme
 • centrale begreber til forståelse af kommunikative film- og mediestrategier og disses specifikke betingelser og udformning i digitale mediemiljøer, herunder begreber som spin, propaganda, branding, PR og eventskabelse
 • sammenhænge mellem digitale film- og medielanceringsstrategier og nye produktions- og online distributions- og brugermønstre
 • udvikling og evaluering af kommunikative strategier, fortællinger og andre formidlingsstrategier i forskellige digitale kontekster.

 

Færdigheder i at

 • analysere alle aspekter af en digital kommunikations- eller formidlingssituation på baggrund af relevante teoretiske begreber og viden om publikum/seere/brugere
 • teoretisk at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige digitale kommunikations- og formidlingsstrategier på tværs af platforme
 • anvende teoretisk, analytisk og praktisk viden til at løse en arbejdsopgave for en aftager i film- og mediebranchen.

   

Kompetencer til at

 • analysere en given kommunikations- eller formidlingssituation i alle dens aspekter
 • udvikle en digital kommunikations- eller formidlingsstrategi fra koncept til produkt i samarbejde med en organisation eller virksomhed
 • evaluere implementeringen og resultatet af en given kommunikations- og formidlingsstrategi på baggrund af en film- og medievidenskabelig analyse.

Holdundervisning.

Der anvendes film- og medievidenskabelig teori om digitale film- og mediestrategier, bl.a. om tværmedial kommunikation, kombineret med audiovisuelle øvelser.

Sidefagsstuderende skal følge Seminar B. Det er ikke muligt at følge Seminar A.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2-3 godkendte øvelser/produktioner (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller produktion af maks. 10 minutters varighed).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen

August

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03544U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-776b7c7e6b38756b7c797673786b3879767d6f784a727f7738757f386e75)
Underviser

Marta Karolina Olsen

Gemt den 31-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students