FM Kreative film- og mediebrancher/Seminar B

Kursusindhold

Dette modul hedder ”Kreative film- og mediebrancher”, og seminaret her har undertitlen ”Digital kommunikation og mediekultur”. Specifikt vil dette seminar give jer en bred og strategisk forståelse af flere forskellige mediebrancher og klæde jer på til at indgå i dialoger og samarbejder med branchefolk. Denne forståelse vil I få ved at arbejde med temaer om bl.a. medieorganisationers strategier, medieøkonomi/forretningsmodeller, juridiske vilkår og teknologiske forandringer. Indsigter og viden om disse temaer vil I få brug for i jeres fremtidige arbejdsliv samt evnen til at reflektere over, hvordan organisationer og ansatte i mediebrancherne fungerer og træffer beslutninger. Seminaret her vil styrke jeres viden om mange forskellige mediebrancher, men I vil få mulighed for at lave jeres projekt om den branche, som I interesserer jer allermest for. Ud over fakta-tv, radio/podcast, journalistik/nyheder og disse branchers digitale udvikling kan vi også komme ind på spilindustrien, reklameindustrien, streaming, influencere og meget mere. Vi vil undervejs høre oplæg fra spændende gæster fra mediebranchen og bruge deres input som et afsæt til at designe branchefokuserede undersøgelser. Vi vil også beskæftige os med kreativitetsteorier, lære om ”creative industries” som begreb og forskningsfelt, diskutere de til tider problematiske arbejdsvilkår i disse brancher og arbejde med konkrete værktøjer til at analysere kreative processer, f.eks. idéudvikling. Vi vil desuden diskutere, hvordan vi kan anvende et væld af forskellige kvalitative og kvantitative metoder til at studere mediebrancher og deres produktionsprocesser.

 

 

Engelsk titel

FM Creative Film and Media Industries/Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det digitale mediesystems infrastrukturer og dynamikker, nationalt såvel som globalt, og digitale medieindustriers organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser
 • kreative film- og mediebranchers arbejdsprocesser og organisationsformer i et digitalt medielandskab, herunder film/tv-produktion, journalistik og målrettet kommunikation
 • centrale teorier og begreber om digitale mediestrukturer og film- og medieindustrier
 • dynamikken mellem kreative processer, medieøkonomiske modeller og overordnede mediesystemiske principper.

 

Færdigheder i at

 • analysere globale og netværksbaserede distributions- og forretningsmodeller, brugerinteraktion og produsage samt arbejdsformer, workflows og processer i forskellige typer af film- og medieorganisationer
 • formulere konkrete forskningsspørgsmål om det digitale film- og medielandskab med relevans for konkrete aktører i en række brancher
 • forstå arbejdsprocesser i forskellige film- og mediebrancher i forhold til bredere mediestrukturelle sammenhænge.

 

Kompetencer til at

 • analysere udviklinger i det aktuelle digitale film- og medielandskab og vurdere disse i forhold til film- og mediehistorien
 • forstå sammenhænge mellem overordnede strukturelle forhold i en digital mediekultur og specifikke film- og mediebrancher
 • løse analytiske opgaver for konkrete aktører i forskellige danske film- og mediebrancher og argumentere for deres videnskabelige substans

identificere nye strømninger og tendenser på baggrund af forskningsbaseret viden.

Holdundervisning.

Der vil blive læst akademiske tekster såvel som brancherapporter og debattekster om det aktuelle medielandskab. Kurset vil desuden trække på audiovisuelt materiale i forskellige former.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Kursets prøve form er fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Mindst 75 % fremmøde
 • Godkendt 2-3 mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

 

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

August

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03535U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Møller Tommerup Andersen   (9-707772707068757873436b7870316e7831676e)
Underviser

Mads Møller Andersen

Gemt den 31-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students