FM, Filmvidenskabelig teori og analyse: Film, TV og digitale billedfortællinger

Kursusindhold

Kurset præsenterer og diskuter udvalgte og centrale teorier om film, serier og andre audiovisuelle narrativer. Der arbejdes med konkrete analyser af udtryksformer i deres historiske og aktuelle digitale og kulturelle kontekster. Fokus er på narrative formater og genrer, herunder spillefilm, serier og korte formater på forskellige platforme samt interaktive narrativer (fx computerspil), herunder deres samspil med paratekster (fx trailers, video essays) og betydningen af transmedia storyworlds. Endeligt vil vi gå i dybden med en række udvalgte emner, dette kan f.eks. være aktuel skandinavisk art film. Kurset sigter mod at øve den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over teorier, deres grundantagelser og deres konsekvenser for analysen samt karakterisere og forstå forskelle og ligheder mellem teorierne. Der arbejdes med Ignite præsentationer som en særlig kortfattet formidlingsform til at spidsformulere analysen. Vi vil også arbejde med skriftlige analyse af audiovisuelle værker i deres genremæssige, institutionelle og kulturelt-historiske kontekster, herunder dansk film og tv-fiktion. Dette fokus på kontekst indbefatter også betydningen af det digitale for aktuelle tendenser og ændringer inden for film, tv-serier og forskellige kortformater.

 

Engelsk titel

Film theory and analysis: Film, TV and digital visual narratives

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

• de særlige teoretiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som har styret film- og medievidenskabens begrebsudvikling og dennes sammenhæng med teknologiske, sociale og kulturelle ændringer

• de analytiske implikationer af anvendelsen af forskellige typer af film- og medievidenskabelige begreber i forhold til en lang række forskellige kontekster, såvel historisk som i den aktuelle film- og mediekultur

• teorier om digitaliseringen og dennes indflydelse på den film- og medievidenskabelige begrebsudvikling

• sammenhængen mellem teori og metode i forhold til analyse af film- og medievidenskabelige tekster og kommunikative processer.

 

Færdigheder i at

• udfolde teoretiske begreber og diskutere disse i såvel deres historiske specificitet som i en række kontekster

• demonstrere teoriers forklaringskraft, deres muligheder og begrænsninger, igennem eksemplariske analyser

• forstå de analytiske problemer inden for film- og medievidenskaben, som digitaliseringen har rejst

• kritisk at evaluere begrebsbrug ved hjælp af komparative argumenter.

 

Kompetencer til at

• redegøre for teoretiske begreber og demonstrere disses analytiske forklaringskraft i forhold til forskellige medier og platforme

• diskutere teoretiske skoler i forhold til hinanden og vurdere de analytiske konsekvenser forbundet med forskellig teoribrug

• anvende den rette teori og de metoder, den afføder, i forhold til analytisk hensigt, kontekst og brugssituation.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 Mindst 75 % fremmøde
 3 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering). Omfang: 11-15 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

Februar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03511U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Birger Langkjær   (6-656c6f64716a436b7870316e7831676e)
Underviser

Birger Langkjær

Gemt den 23-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students