FM, Projektorienteret forløb, 15 ECTS, BA, EFTERÅR

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.


Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://intranet.ku.dk/filmogmedievidenskab_ka/uddannelsensforloeb/projektorienteretforloeb/Sider/default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. august på  

praktik_mef@hum.ku.dk

 

FORLØBET ER SAMUNDERVIST (15 ECTS + 30 ECTS).

Engelsk titel

Internship, Film and Media Studies

Uddannelse

BA Film- og Medievidenskab.

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en BA-uddannelse i film- og medievidenskab i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende BA-uddannelsen i film- og medievidenskabs faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende BA-uddannelsen i film- og medievidenskabs faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse

løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed. 

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Den studerende opgiver 400 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for film- og medievidenskab, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Kurset kan kun følges af studerende fra Film- og Medievidenskab.

Praktikkontrakten skal være underskrevet og afleveret senest 15. august.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Februar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur.
Kapacitet
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristoffer Rosbjerg Petersen   (6-757880434749527a877f407d8740767d)
 • Kasper Bering Liisberg   (3-7a717b4f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Kasper Bering Liisberg/Kristoffer Rosbjerg Petersen

Gemt den 23-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students