FM - Tv-serier, webisodes og tværmedial fiktion: teori og analyse

Kursusindhold

I 2000-tallet har både dansk og international tv-fiktion gennemgået markante forandringer med fremkomsten af nye fortælle- og udtryksformer, ofte diskuteret som forskellige former for ’quality TV’ eller ’complex TV’. Sideløbende har det digitale medielandskab ændret de traditionelle produktions- og distributionsformer og ført til nye formater og tværmediale produktioner, som fx den norske hitserie SKAM eller innovativt DIY-indhold til YouTube og TikTok.

 

Dette kursus analyserer den udvikling med fokus på genreudviklinger, narrative nybrud og æstetiske tendenser inden for seriel fiktion fra de nationale public service-broadcastere såvel som internationale streaming-tjenester og nye platforme. Kurset tilbyder også en forståelse af forskellige produktions- og distributionsforhold og af sammenhængen mellem specifikke produktionskulturer, det producerede indhold og de tiltænkte målgrupper.

Kurset vil have flere gæsteoplæg af både forskere og branchefolk om aktuelle produktioner og tendenser. Som en del af kurset vil der være et tema om indhold til børn og unge på baggrund af (kursusbetalt) deltagelse i den årlige børnemediekonference i København d. 2/10-24 og oplæg om tv-satire i forbindelse med fælles tur til optagelserne af Tæt på sandheden ved DR. Sidste års program for børnemediekonferencen kan ses her: https://buster.dk/tilmeld-dig-busters-boernemediekonference/

Engelsk titel

FM - TV Series, Webisodes and Cross-Media Fiction: Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelortilvalg, Film- og Medievidenskab

Kandidattilvalg, Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • dansk og international tv-fiktion fra 1990’ernes ”quality tv” og frem med fokus på centrale genreudviklinger, serielle fortælleformer og æstetiske nybrud
 • centrale teorier og analytiske forståelsesrammer for fiktion på traditionelt tv og på tværs af platforme
 • ændrede produktions-, distributions- og udtryksformer i et digitalt og tværmedialt medielandskab.

Færdigheder i at

 • analysere tv-serier, webisodes og tværmedial fiktion ud fra en selvvalgt teoretisk afgrænsning
 • karakterisere og fortolke forskellige fiktionsformer med forståelse for omstændighederne omkring deres udvikling, produktion og distribution
 • analysere genrer, fortælleformer og æstetik på tværs af og i samspillet mellem forskellige medieplatforme.

Kompetencer til at

 • anvende teorier og begreber i en konkret og afgrænset analyse af tv-serier, webisodes og tværmedial fiktion
 • vurdere forskellige fiktionsteoriers og analysemetoders styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger

formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fiktion både mundtligt og skriftligt.

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde. Der vil efter planen være en række gæsteforelæsere, både fra et forsknings- og et brancheperspektiv.

Akademiske tekster på dansk og engelsk samt brancherapporter og forskellige former for audiovisuelt materiale.

BA: Pensumlisten består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt 300-500 normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. Pensumlisten skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren.
Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende maile pensumlisten (som er den samme som til den ordinære eksamen) til underviseren senest samme dag, som tilmeldingsfristen til reeksamen udløber. På baggrund af pensumlisten formulerer underviseren to spørgsmål til den bundne opgave, hvoraf det ene skal besvares.
MA: Pensumlisten består af 700 normalsider kursuslitteratur udvalgt af underviseren, samt 300-500 normalsider litteratur med relevans for faget udvalgt af den studerende i forhold til prøvens selvvalgte emne. Pensumlisten skal ikke forhåndsgodkendes af underviseren.
Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende maile pensumlisten (som er den samme som til den ordinære eksamen) til underviseren senest samme dag, som tilmeldingsfristen til reeksamen udløber. På baggrund af pensumlisten formulerer underviseren to spørgsmål til den bundne opgave, hvoraf det ene skal besvares.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
BA:

Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:


· 2 godkendte korte oplæg (mundtlige eller skriftlige) i tilknytning til undervisningen. Omfanget af oplæggene fastsættes af underviseren.

Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-ska- laen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.

Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 25 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 16-22 normalsider (2 studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:

Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-sk- laen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning for Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv/

 

Kandidattilvalg på Film- og Medievidenskab

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_katv/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Februar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
KA:
Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• 2 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering).
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøver er: 16-22 normalsider (2 studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 21-25 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Februar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10121U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
-
Kapacitet
-
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Eva Novrup Redvall   (3-687964436b7870316e7831676e)
Underviser

Eva Novrup Redvall

Gemt den 16-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students