FM Medieproduktion og formidling

Kursusindhold

Medieproduktion og formidling har fokus på audiovisuel produktion inden for fiktion og fakta. Der arbejdes med forskellige typer af kommunikations- og formidlingsteori, der kan kvalificere udviklingen og færdiggørelsen af et produkt og sikre dets kommunikative anvendelighed: strategisk kommunikation på tværs af platforme, film- og tv-produktion til web samt webdesign. I de forskellige kontekster arbejdes der teoretisk-praktisk med ideudvikling, program- og konceptudvikling, storytelling, dramaturgi, manuskriptskrivning, journalistik, kommunikation på sociale medier samt målgruppeanalyse. Desuden arbejdes med arbejdsgange og projektstyring i kreative samarbejder.

Engelsk titel

Media Production and Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen på Film- og Medievidenskab 2019

Det Gymnasierettede Kandidattilvalg på Film- og Medievidenskab 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • betingelserne for produktion og distribution af indhold (korte og lange formater, fiktion og fakta) til forskellige platforme og målgrupper i de aktuelle film- og medieindustrier
 • processer og arbejdsgange forbundet med produktion, distribution, markedsføring og evaluering af film- og medieindhold i et digitalt medielandskab
 • teorier om ideudvikling, formidlingsstrategier, projektstyring og kreative samarbejder

 

Færdigheder i at

 • udvikle, producere, distribuere og evaluere mindre film- og medieproduktioner stilet mod en specifik platform og målgruppe
 • analysere styrker og svagheder ved valg af forskellige fortælle/kommunikationsformer og strategier i en særlig kommunikationssituation
 • arbejde praktisk og projektorienteret med video/lyd/tekst i fiktions- og fakta-formater

 

Kompetencer i at

 • anvende film- og medievidenskabelige teorier samt viden om det aktuelle medielandskab til praktiske produktions- og distributionsforløb
 • selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og evaluere produktioner til specifikke kommunikationskontekster, herunder strategisk kommunikation på tværs af platforme

     arbejde projektorienteret og reflektere over arbejdsformens muligheder i forhold til at løse

     specifikke opgaver.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser og feedback i forbindelse med produktion samt oplæg fra gæstelærere.
Der anvendes professionelt optageudstyr til produktion af mindst én produktionsøvelse.

Der anvendes film- og medievidenskabelig teori rettet imod forskellige formidlingssituationer og kommunikationstyper bl.a. kommunikation i kreative mediesystemer, strategisk kommunikation, tværmedial kommunikation, ideudvikling, webdesign, æstetik og fortælleteori.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2-3 godkendte øvelser stillet af underviseren. Øvelserne laves i grupper på maks. 5 studerende. En af øvelserne fra den aktive undervisningsdeltagelse danner grundlaget for materialet ved den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
For det Gymnasierettede Kandidattilvalg er censorformen med "Intern censur"
Eksamensperiode

Januar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

 

Bachelor

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ba.pdf

Gymnasierettet Kandidattilvalg:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab

Februar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Vejledning
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00891U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
--
Kapacitet
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristoffer Rosbjerg Petersen   (6-686b73363a3c456d7a7233707a336970)
 • Kasper Bering Liisberg   (3-6d646e426a776f306d7730666d)
 • Anne Brostrøm Storgaard   (4-64657677436b7870316e7831676e)
Underviser

Anne Brostrøm Storgaard/Kasper Bering Liisberg/Kristofer Rosbjerg Petersen

Gemt den 23-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students