FM, Faktateori og -analyse inkl. gym. KA-TV

Kursusindhold

Faktateori og -analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes faktaformer, herunder journalistiske og dokumentariske grundgenrer, reklame og strategisk kommunikation samt fakta-underholdningens genrer og oplevelsesformer. Endvidere beskæftiger kurset sig med typiske produktions- og institutionsforhold for forskellige faktagenrer og på forskellige platforme og med sociale og psykologiske aspekter af disse genrer. Kurset giver en forståelse for forskellige analysemetoders relevans inden for faktateori og -analyse og øver de studerende i evaluering af brugen af kommunikative virkemidler og af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster. 

Engelsk titel

Facts Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab, 2019-ordning

Gymnasierettede kandidattilvalg, 2019-ordning

 

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • faktateksters funktion og virkemåde i forskellige sociale og kommunikative kontekster såvel som på forskellige digitale platforme.
 • centrale teoridannelser vedrørende faktagenrer og disses kommunikative virkemidler og kontekster, med særligt henblik på journalistiske genrer i forskellige medier, den audiovisuelle dokumentar og dennes hybridformer, reklamen som kommunikationsform, faktaunderholdningens genrer og oplevelsesformer samt strategisk kommunikations virkemidler
 • typiske produktions- og institutionsforhold for faktagenrer, historisk og aktuelt
 • sociale såvel som psykologiske aspekter af faktagenrer, herunder mediebrugeres kommunikation i sociale medier og på andre digitale platforme
 • forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder inden for faktateori og –analyse.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere faktagenrer i forskellige medier og på forskellige platforme samt analysere deres æstetiske og kommunikative virkemidler og kontekster
 • redegøre for centrale teorier om faktagenrer og analysere deres historiske udvikling
 • analysere konkrete faktagenrer og -værker ud fra en teoretisk afgrænsning og reflekteret metodisk tilgang samt vurdere holdbarheden af analyser af bestemte faktaværker
 • analysere den strategiske kommunikations virkemidler i forhold til kommunikationssituation og platform.

 

Kompetencer til at

 • vurdere bestemte faktateoriers og metodiske tilganges analytiske styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger
 • redegøre for debatter om forholdet mellem fiktion og fakta, herunder spørgsmål om medieetik, objektivitet og troværdighed
 • evaluere hensigtsmæssigheden af brugen af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster 
 • skriftligt og mundtligt formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fakta.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Der læses såvel dansk som engelsk videnskabelig litteratur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Mindst 75 % fremmøde
 • Godkendt 2-3 øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller videoessay (produceret på eget udstyr) af 5-10 minutters varighed per aflevering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen.

August

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00732U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christina Neumayer   (18-456a746b75766b7063305067776f637b6774426a776f306d7730666d)
 • Johan Wowern Hundrup   (3-6d7a6b436b7870316e7831676e)
Underviser

Johan Hundrup/Christina Neumayer

Gemt den 31-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students