FILO Projektorienteret forløb, KA-tilvalg i filosofi, 15 ECTS

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder.

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi.

Engelsk titel

FILO Academic Internship

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Projektorienteret forløb:  HFIK13011E

 

Målbeskrivelse

Se studieordning for kandidattilvalg i filosofi 2019: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/

omfang på 374-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 timer (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Den studerende opgiver teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for filosofi, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Se yderligere pensumbestemmelser i studieordning for kandidattilvalg i filosofi 2019.

Projektorienteret forløb i filosofi udbydes kun til studerende, der har grundfag i filosofi.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi.

Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar 2025

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIK13011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Ebbe Juul Nielsen   (4-6f676c70426a776f306d7730666d)
Underviser

Morten Ebbe Juul Nielsen

Gemt den 13-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students