Politik, samfund og værdier

Kursusindhold

Politics, Society and Values

 

Diversity in the form of societal groups has always pre-occupied philosophers, whether in the form of thoughts about what it takes to be a citizen in the ancient Greek city-state, or in the form of contemporary debates about community and multiculturalism. This course focuses on theories of the significance of groups and diversity in politics, both in the history of philosophy and in contemporary philosophy.

 

The course is divided into three modules.

 

The first part of the course, on the history of philosophy, begins with a reading of Aristotle’s Politics I.1-2, where the genesis and structure of societal groups in the Greek city-state are mapped. We then move on to book III in his Politics, which deals with a series of interrelated questions: What is a citizen? Which groups of inhabitants in a city-state qualify as citizens? Which groups do not? Which constitutional form is best with respect to the common good? Which role can and should the multitude play in political decision processes?

 

The second part of the course, on theoretical philosophy, focuses on the concept of community, which has played an important role in different philosophical traditions and debates. In particular, it figures centrally in phenomenological theorizing about the foundations of sociality (Scheler, Stein, Walther). Although everyone would agree that communities bind their members in some way, how should one think of the relationship between self and community? Moreover, what distinguishes communities from other kinds of social groups? And what value do communities have, if at all? The aim of the module is to analyse the concept of community as it plays out in different debates and philosophical traditions. 

 

The third and final part of the course, on practical philosophy, takes up recent debates about immigration and multiculturalism. Immigration is a source of diversity and political philosophers disagree about whether, and if so how, it should be restricted (David Miller, Joseph Carens). In part, these debates reflect concerns about the impact of immigration on community, or social cohesion. So, are states justified in restricting immigration, or should they have more or less open borders? Furthermore, how should states respond to the diversity that exists in them? For example, should they aim to promote a national identity in the citizenry, or should they accommodate diversity by introducing minority group rights (or both)?

Engelsk titel

Politics, Society, and Values

Uddannelse

Kandidatudannelse Filosofi 2022-ordning

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere: Viden om og forståelse af • Politik, samfund og værdier opnået gennem læsning af tekster inden for filosofihistorie (-1900), praktisk filosofi og teoretisk filosofi.

Færdigheder i at • afgrænse og behandle en filosofisk problemstilling med anvendelse af de faglige stanarder, der gælder inden for filosofihistorie (-1900), praktisk filosofi og teoretisk filosofi

• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i forhold til den valgte problemstilling • strukturere en drøftelse af den valgte problemstilling i et klart sprog og med beherskelse af fagets referenceteknik. Kompetencer til at • Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problemstilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vurdere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: • 2 godkendte øvelser med et omfang på hver 4-5 normalsider.

Øvelserne er på hver 4-5 sider, excl. bibliografi. Øvelserne tilføjes en kort redegørelse (5-10 liner) for den foretagne litteratursøgning, hvad angår parametre som valgte databaser, søgeord og perioder, hvori der er søgt. En af øvelserne afsluttes med en kort redegørelse for, hvordan den kunne udvikles til en eksamensopgave. Materialet kan bestå i en videreudvikling af én af de to valgte øvelser.

Eksamensperiode

December 2024 - Januar 2025 

Reeksamen

Februar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409,5
  • Total
  • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIK00001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
  • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Klemens Kappel   (6-726877776c73476f7c7435727c356b72)
Underviser

Klemens Kappel, Søren Overgaard, David Possen

Gemt den 13-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students