FILO Projektorienteret forløb, BA-tilvalg i filosofi, 15 ECTS og 30 ECTS

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder.

 

Projektorienteret forløb i filosofi udbydes kun til studerende, der har grundfag i filosofi.

Engelsk titel

FILO Academic Internship

Uddannelse

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:


Projektorienteret forløb: HFIB10641E

Projektorienteret forløb – udvidet: HFIB10651E

Målbeskrivelse

Se studieordning for bachelortilvalg i filosofi 2019: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Den studerende opgiver teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for filosofi, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Se yderligere pensumbestemmelser i studieordning for bachelortilvalg i filosofi 2019.

Projektorienteret forløb i filosofi udbydes kun til studerende, der har grundfag i filosofi.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 403,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB10642U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
!
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Ebbe Juul Nielsen   (4-6f676c70426a776f306d7730666d)
Underviser

Vejleder: Morten Ebbe Juul Nielsen

Gemt den 13-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students