F.ARK Ark. Arkæologisk forskningsprojekt

Kursusindhold

Kurset giver den studerende en øvelse i at formulere et relevant og velafgrænset problemfelt samt vurdere de metodisk-teoretiske tilgange hertil. Emnet for det individuelle projekt aftales med eksaminator.

 

Desuden øves den studerendes evne til at præsentere dette klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt for et bredere akademisk forum. Den række skriveøvelser, der indgår i eksamen, kan udarbejdes i løbet af kurset. Hvis skriveøvelserne afleveres til en deadline fastsat af underviser, vil den studerende få feedback på øvelserne.

 

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning og arbejdsgrupper. Den inkluderer mundtlig præsentation og diskussion/feedback på de studerendes tekster. Vejledning foregår på gruppeniveau. Teksterne der udarbejdes i løbet af semesteret udgør hovedparten af den endelig portefølje.

Engelsk titel

F.ARK Archaeological Research Project

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser

Grundbog: Ankersborg, Vibeke 2011: Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale. Samfundslitteratur. Gylling.

Øvrige: Studenterrådgivningen 2016: Speciale. Studenterrådgivningen – i samarbejde med Studie- og karrierevejledningen på RUC

Bechshøft, L. u.å.: Gode råd til specialeprocessen. Udarbejdet af Aarhus Universitet

Jensen, T. K. u.å.: Specialeskrivningsværkstedet. Udarbejdet af Aarhus Universitet.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 360
 • Vejledning
 • 4
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAK13022U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Sørensen   (5-706c6e7675436b7870316e7831676e)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students