F. ARK. Metode 3: kritik og formidling med forskningsområde

Kursusindhold

Kurset fokuserer på materiel kultur i Sydskandinavien mellem 1000 og 1700 e.Kr. (middelalder- og renæssancearkæologi).

Vi skal primært undersøge den viden, som forskellige kildetyper og materialer leverer – og sekundært analysere, hvordan denne viden formidles på flere niveauer og i flere sammenhænge. Undervisningen består af forelæsninger til aktuelle udstillinger og seminarer. Målet er, at I skal kunne analysere forskellige forskningsresultaters formidlingsmæssige potentiale og vurdere de problemstillinger, der knytter sig hertil. I den afsluttende portfolio-eksamen skal I ud fra undervisningens eksempler og diskussioner formulere en velafbalanceret kritik af kommunikationen af akademisk viden.  

  

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på  HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Engelsk titel

F. ARK. Method 3: Critique and Communication with Research Topic

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

Formidlingscases:

- Solberg, G.H. 2022. The axe in medieval Denmark. Kapitel 4. 54-89. (s. 36)

- Rimstad, C. 2017. Dragtfortællinger fra voldgraven. Klædedragten i 1600-tallets København, baseret på arkæologiske tekstiler fra Københavns Rådhusplads. Phd-afhandling. Københavns Universitet. Læs siderne 219-290 (”håndbeklædning” & ”fodbeklædning” – frem til ”såler”). (s. 71)

- Larsen, M. 2018. Danmarks middelalderlige tiggerklostre. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab. 125-146. (s. 21)

Formidlingsteknik:

- Jensen, L.B. 2007. Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt. Kapitel 7-10. 103-152. (s. 50)

- Jensen, L.B. 2011. Ud af elfenbenstårnet – fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie. Kapitel 4. 37-58 & Kapitel 8. 113-117. (s. 24)

- Jensen, L.B. 2012. Fra patos til logos. Videnskabsretorik for begyndere. Kapitel 1. 11-40. Kapitel 5 + Efterord. 117-139. (s. 51)

Kritik:

- Bertelsen, T. 2011: Træ fortæller. Dendrokronologiske undersøgelser af Sorø Klosterkirkes tagværk, Sorø.

- Bertelsen, T. 2012. Abbedens tagværk - Dendrokronologiske undersøgelser af Sorø Klosterkirkes tagværk. hikuin 39. 93-106.

- Iversen, R. B. 2012. Skolepenge spildt på god latin – en kommentar til Ulf Näsman, Kuml 2012. 231-258.

- Näsman, U. 2012. Krig og rigsdannelse. Kuml 2012. 217-230.

- Wienberg, J. 2005. Arkeologi och helig geometri. I: J. Jerkert, & S.-O. Hansson (red.), Vetenskap eller villfarelse. Stockholm. 1-13.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Portfoliobestemmelser:

8-10 sider (ifgl. studieordningen) fordelt på to tekster, der skrives i kladdeform i løbet af kurset: 1. refleksion over skriftlig formidling ud fra 3-4 cases, der præsenteres i undervisningen - 2.  refleksion over mundtlig formidling/en udstilling (alt efter om der er aktuelle seminarer eller udstillinger, der kan anvendes).

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Henriette Syrach Lyngstrøm   (6-7481766f7b7c48707d7536737d366c73)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students