ARK. Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde

Kursusindhold

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er en elementær introduktion til de metoder og teknikker, der anvendes på arkæologisk feltarbejde, det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Ud over forelæsninger og holdundervisning vil der være praktiske øvelser og/eller ekskursioner. Den praktisk del består af to ugers seminargravning i løbet af sommeren på en arkæologisk udgravning i det mediterrane område eller i Danmark. I forbindelse med seminargravningen må der påregnes udgifter til transport.

Engelsk titel

ARK. Method 1: Field Archaeology with research Topic

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser

Grundbog/Basic reader

- Grant, J., S. Gorin & N. Fleming 2015: The Archaeology Coursebook. An introduction to themes, sites, methods and skills. Fourth edition. London. Routledge. (Read online via KB or buy it at Academic Bookshop here at Campus).

Øvrig litteratur/Other texts

- Balme, J. and A. Paterson 2014: Stratigraphy. In: Balme, J. and A. Paterson (eds.) Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analysis. London: Blackwell Publishing, 97-116.

- Felding, L. & D. Stott 2013: A posthole is a posthole? A discussion of excavation strategies and methodology in Denmark and the UK. Arkæologisk Forum, nr. 28. Side 31-34

- Holliday, V. T. & R. D. Mandel 2017: Soil survey. In: Gilbert, A. S. (ed.) 2017: Encyclopedia of Geoarchaeology. Springer, pp. 856-862

- Houmark-Nielsen, M., J. Krüger & K. H. Kjær 2005: De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden. Geologi og geografi nr. 2. Geocenter København, s. 2-20.

- Jensen, L. Seeberg, L. Schelde Jensen, A. Kjærgård og D. Pedersen 2008: Vejledning i udgravning af humane skeletter. Horsens Museum.

- Kveiborg, J. Dyreknogler. I: Løvschall, M., R. Birch Iversen & M. Kähler Holst (red.): De dræbte krigere i Alken Enge. Efterkrigsritualer i ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab. Side 105-122.

- Mandel, R. D., P. Goldberg & V. T. Holliday 2016: Site Formation Processes. In: Gilbert, A. S. (ed.) 2017: Encyclopedia of Geoarchaeology. Springer, 797-817

- Orton, C. & M. Hughes 2013: Pottery in Archaeology. Cambridge, Cambridge University Press. Second edition (NB: Tilgængelig online via KB).

- Pedeli, C. & S. Pulga 2013: Conservation practices on Archaeological Excavations. Principles and Methods. Chapter 1-4. The Getty Conservation Institute. Side 3-37.

- Renfrew, C. & P. Bahn 2020: Archaeology. Theories, Methods and Practices. 8th edition. Thames and Hudson. Side 20-47.

- Rice, P.M. 1987: Pottery Analysis: A Source Book. Chicago – London, chapter 7.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Eksamen er en portefølje eksamen med et samlet omfang på 16-20 normalsider. Heraf skal de 8-10 sider omhandle den feltarkæologiske del.

Den feltarkæologiske del af opgaven

Minimum fire sider skal omhandle aktiviteterne på seminarudgravningen. Det kan fx være i form af en dagbog, som I har ført kontinuerligt hen over de fire uger for at demonstrere pr ogression.

De sidste 4-6 sider skal indeholde en refleksion over feltarbejdets formål og metoder, og refleksionen skal inddrage og referere til det opgivne pensum.

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00681U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Pernille Foss   (4-6a737777446c7971326f7932686f)
  • Kristina Winther-Jacobsen   (10-6f7b6e65677366776972446c7971326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students