ARK Introduktion til Arkæologi og Humanistisk videnskabsteori

Kursusindhold

Introduktion til arkæologi

Kurset giver de studerende en indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metoder og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. På kurset arbejder de studerende tematisk med en række temaer som fx ’arkæologi og død’, ’arkæologi og bosættelse’ og ’formidling af arkæologisk viden’.

 

Humanistisk videnskabsteori

I tilknytning til Introduktion til Arkæologi følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsningerne giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øveser og ekskursioner.

Alcock, S.A. & R. Osborne (red.), Classical Archaeology, Oxford 2008.

Grant, J., S. Gorin & N. Fleming, The Archaeology Coursebook. An introduction to themes, sites, methods and skills, London 2015, 4. udg.

Thurén, T. 2019. Videnskabsteori for begyndere. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Oversat af M. Visby.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Ekskursioner
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 238

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00661U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristine Bülow Clausen   (5-6e756c6566436b7870316e7831676e)
 • Wolfgang Thomas Gerhard Filser   (15-847c7973746e7b743b73767980727f4d75827a3b78823b7178)
 • Pernille Foss   (4-68717575426a776f306d7730666d)
Underviser

Flere andre undervisere vil optræde som gæster på kurset.

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students