Tværfagligt valgfag, emne 5: Globalt medborgerskab og demokratisk dannelse i fremmedsprogsundervisningen

Kursusindhold

Hvordan styrker man globalt medborgerskab og demokratisk dannelse gennem fremmedsprogsundervisningen? Hvordan indgår globalt medborgerskab og demokratisk dannelse i undervisning og i læremidler for engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk som fremmedsprog, og hvilken betydning tillægger de lærende og deres undervisere udvikling af globalt medborgerskab og demokratisk dannelse i fremmedsprogsundervisningen?

Valgfaget tager overordnet udgangspunkt i teorier om internationalisering, interkulturel pædagogik, Content and Language Integrated Learning, flersprogethedsdidaktik og digitale kompetencer, og bygger bro til praksisfeltet gennem et samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner.

I løbet af valgfaget får de studerende mulighed for at arbejde med læremidler og at indsamle elev- eller underviserdata, der analyseres i rammen af deres frie hjemmeopgave fx ved brug af kvalitative indholdsanalyser (NVivo) og/eller deskriptiv statistik.

Metodisk introducerer valgfaget til centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet, herunder observationer, spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews.

 

Overordnede læringsmål

Viden om:

 • teorier inden for internationalisering, herunder internationalisation at home
 • kulturbegreber, interkulturel læring og Content and Language Integrated learning
 • flersprogede og digitale kompetencer 
 • centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet

 

Færdigheder i:

 • at anvende og reflektere over centrale teorier inden for feltet
 • at forstå og reflektere over udvikling af demokratisk dannelse og globalt medborgerskab gennem fremmedsprogsundervisningen
 • at forstå og reflektere over centrale metoder indenfor feltet, herunder observationer, spørgeskemaunder-søgelser og kvalitative interviews 
 • at analysere data ved brug af kvalitative indholdsanalyser (NVivo) og deskriptiv statistik

 

Kompetencer til:

 • at vurdere fordele og ulemper ved forskellige forskningstilgange og undervisningsmetoder indenfor feltet
 • at foretage teoribaseret indsamling og analyse af data
 • at formidle viden indenfor feltet til andre 
 • at tilrettelægge og styre egen arbejdsproces i forhold til opgaveformål, samarbejde og fastsatte tidsrammer.
Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 5: Globalt medborgerskab og demokratisk dannelse i fremmedsprogsundervisningen

Holdundervisning med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.
Derudover indgår et konkret samarbejde med praksisfeltet (forskellige uddannelsesinstitutioner).
Undervisning foregår på dansk eller engelsk afhængig af underviseren. I undervisningens tilrettelæggelse tages der derudover højde for, at de studerende både receptivt og produktivt får mulighed for at arbejde på og med deres respektive målsprog (engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk). Derudover bruges sprogmødet mellem de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen, som en ressource i undervisningen, fx i gruppediskussioner og formidlingsopgaver.

Kursuslitteratur uploades på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HEGRBTV05U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på  denne side

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Petra Daryai-Hansen   (13-7c71807e6d3a70746d7a7f717a4c7481793a77813a7077)
Underviser

Nils Jäkel (engelsk), Petra Daryai-Hansen (tysk, fransk) og Natalia Morollón Martí (spansk)

Gemt den 22-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students