Tværfagligt valgfag, emne 1: Nye ord, nye diskurser til et samfund i forandring (covid, klima, kunstig intelligens)

Kursusindhold

Vi har i Danmark har set en hastig sproglig reaktion på de senere års nye samfundsmæssige udfordringer, f.eks. på helbreds- og klimaområdet. Det drejer sig i høj grad om nye ord (neologismer) og ord fra engelsk, der er kommet til i ordforrådet for at dække de nye fænomener (tænk på ord som superspreder, incidenstal, CO2-aftryk, green washing). Samtidig er der opstået nye diskurser og bevidstheder om emnerne i såvel formelle som uformelle fora. Det samme kan siges om det digitale område kunstig intelligens, hvor især mange engelske ord anvendes (AI, chatbot, osv). På EGRs respektive fremmedsprog er der sket parallelle udviklinger, og det hurtigt voksende nye ordforråd er et vigtigt felt at holde sig ajour med, ligesom de vigtigste diskurser er centrale at kunne afdække i tekster på EGRS’s sprog.

Kurset vil trække på både strukturel, kontrastiv sprogvidenskabelig teori og på sociolingvistisk teori (sprogpolitik, pragmatik, diskursanalyse):

 • Hvad er principperne i dannelsen af nye ord (neologismer) og hvordan udmøntes de på EGR’s forskellige sprog?
 • Hvad er de sprogpolitiske mekanismer for accept vs. ikke-accept af nye ord og begreber (hvilke instanser godkender nyt ordforråd i de respektive samfund, og hvilken holdning har disse officielle instanser til f.eks. brug af engelske termer i andre sprog end engelsk)?
 • Hvordan kommer nye diskurser til udtryk i de respektive samfund?

 

Kurset vil desuden indeholde en metodisk komponent, som medfører indføring i korpuslingvistik (datavalg, søgeværktøjer, kvantitative og kvalitative tilgange):

 • Hvordan følger og dokumenterer man en neologismes opståen?
 • Hvordan kan man afdække diskurser om de nye emner i formelle og uformelle fora?
Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 1: Nye ord, nye diskurser til et samfund i forandring (covid, klima, kunstig intelligens)

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HEGRBTV01U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på  denne side

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anita Berit Hansen   (5-676a776e79456d7a7233707a336970)
 • Nieves Hernández-Flores   (3-716b69436b7870316e7831676e)
Underviser

Anita B. Hansen, Nieves Hernández-Flores, Lars Behnke, Kamilla Kraft, Johan Pedersen, Mirjam Schmuck, Erling Strudsholm og Dorte Lønsmann

Gemt den 11-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students