ETN Museumsformidling

Kursusindhold

Museumsformidling omhandler de kulturhistoriske museers vidensproduktion og deres relation til samfundets borgere og er således et fag, der beskæftiger sig med både produktion og konsumtion af historisk viden. Omdrejningspunktet for kurset vil være, hvilke former for oplevelses- og erfaringsrum museer kan være med til at skabe i relation til, at museerne står overfor krav om at nedbryde barriererne mellem institution og publikum, udvikle nye involverende formidlingsformer og nå nye befolkningsgrupper. Vi vil diskutere disse udfordringer for den kulturhistoriske vidensproduktion og formidling i relation til mere monologiske, belærende og envejsorienterede læringsformer. Der vil i undervisningen blive læst værker, der sætter fokus på historieproduktion i form af udstillinger, iscenesættelse, levendegørelse og tekstliggørelse og historiekonsumtion i form af oplevelse, deltagelse, forståelse, læring og historiebevidsthed. Vi vil diskutere forskellige virkemidler i kulturhistoriske formidlings- og læringsprocesser, herunder samspillet mellem viden, oplevelse, deltagelse, fortælling og performance. I kurset vil indgå et antal museumsbesøg og i undervisningen forventes aktiv deltagelse af de studerende, således at forelæsninger, studenteroplæg, øvelser og debat kan blive gensidigt berigende.

Undervisning og eksamensarbejde vil i efteråret 2024 delvist blive udgjort af et konkret samarbejde om at skabe en udstilling i forbindelse med Københavns Universitets fejring i 2025 af 150-årsjubilæet for kvinders adgang til universitetet. Kursets studerende skal arbejde med løsninger på konkrete problemstillinger knyttet til udviklingen af denne udstilling og vil gennem dette samarbejde få mulighed for at prøve kræfter med museumsformidling i praksis som en del af undervisningen. 

 
Engelsk titel

Museum theory

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Holdundervisning, øvelser og ekskursioner, etc.

Grundbog: Sharon Macdonald: A Companion to Museum Studies (online via REX), samt diverse online-ressourcer

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEK13011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Anne Folke Henningsen   (5-69726f6e68436b7870316e7831676e)
Gemt den 16-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students