ETN Europa i Verden.

Kursusindhold

Europa i Verden. Tema 2024: mennesker og miljøer i en globaliseret verden.

Kurset beskæftiger sig overordnet med relationer mellem mennesker og miljøer i en globaliseret verden. Hvordan har historiske processer som kolonialisme, kapitalisme, industrialisme, liberalisme m.fl. påvirket og formet, hvordan mennesker og andre arter rundt om i verden relaterer til og bebor forskellige landskaber og steder? Hvordan former mennesker og andre arter disse landskaber og steder, når vi eksempelvis forsøger at udvinde råstoffer og naturressourcer, når vi kultiverer jorden og dyrker landbrug, eller når vi bygger forbindelser og udbygger infrastruktur – og på hvilke måder har disse landskaber og deres særlige arter og steder omvendt påvirket os tilbage?

 

Ved at således at undersøge fænomener som kolonialisme og kapitalisme som på én gang afhængige af og produceret gennem lokale miljøer og deres livsformer, vil kurset undersøge, hvordan og med hvilke konsekvenser fænomener som klimakrise, forurening, (u)sundhed, videnskabelige sandheder, økonomisk ulighed og andet spredes og forankres i verden. Vi skal se på samfundsforandringer i og uden for Europa som båret af vækstøkonomiers historiske acceleration og kollaps; på samspillet mellem mennesker og andre arter i en verden hvor flere og flere varer og produktionsgoder skabes under pressede vilkår og rejser over store afstande; og vi skal blandt andet udforske, hvad alt dette betyder for et land som Danmark, som på godt og ondt er dybt afhængig af resten af verden.

 

Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger, oplæg udefra, fælles ekskursioner, undervisning i projektmetoder, og projektforløb med feltarbejde (i grupper). Kurset er således projektbaseret og vil kulminere i fælles præsentationer og projektrapporter.

Engelsk titel

ETN Europe in the World

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner

Pensum i form af artikler og boguddrag vil være tilgængelige i grupperummet via Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEK03542U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Signe Skjoldborg Brieghel   (16-776d6b726932776f6e7370686673766b446c7971326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students