ETN Kulturanalyse

Kursusindhold

Kurset er en indføring i et af de vigtigste arbejdsredskaber for etnologer nemlig kulturanalysen. Kurset vil have fokus på de forskellige ressourcer, der indgår i kulturanalyser, og på hvordan kulturanalyser tilrettelægges, udføres og formidles. Kurset vil bestå af

1. introduktion til kulturanalyse som etnologisk arbejdspraksis – hvilke elementer indgår, og hvad udgør en god kulturanalyse?

2. Læsning og diskussion af et udvalg af aktuelle kulturanalyser i relation til deres elementer af empirisk, metodisk og teoretisk og konsistensen herimellem.

3. Udarbejdelse af egne, reflekterende analyser af empirisk materiale på baggrund af egen materialegenerering.

Det er især denne sidste del, der fylder på kurser, for her skal deltagerne i studiegrupper selv udarbejde kulturanalyser og føje dens elementer sammen på kyndig og reflekteret måde.

Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning, fremlæggelser, diskussioner, feltarbejde/materialegenerering og gruppearbejder.

Kurset er i høj grad centreret om studiegruppernes arbejde. En væsentlig del af kurset er således studiegruppernes oplæg om eksisterende kulturanalyser og ikke mindst arbejdet med at designe egne projekter, udføre feltarbejde/generere materiale, analysere og give analyserne skriftlig form.

Kurset ligger parallelt med de kurser i ’forskningsområder’, som deltagerne har valgt, og deltagerne forventes at inddrage perspektiver og materiale herfra i arbejdet i kurset i ’kulturanalyse’.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Engelsk titel

ETN Cultural Analysis

Uddannelse

Europæisk etnologi

Holdundervisning og øvelser.

Kursets tekster vil for en stor del komme til at ligge i absalonrummet eller er tilgængeligt elektronisk. En del er også selvvalgt materiale, som deltagerne selv skal fremfinde, og endelig bruger vi: Christensen, Jespersen, Mellemgaard og Sandberg (2017): Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskab, kultur og historie, Hans Reitzels Forlag, som deltagerne bør anskaffe sig.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Portfolio: 2 kortere (som der gives skriftlig feedback på) og én lidt længere aflevering.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00261U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Signe Mellemgaard   (6-776d6b726971446c7971326f7932686f)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students