ETN Hverdagslivets kulturhistorie B

Kursusindhold

Kurset giver grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark i europæisk perspektiv fra slutningen af 1800-tallet til i dag.  Kurset handler dermed om kulturelle forskelle og forandring på tværs af tid, rum og socialt miljø.  Vi ser på forskellige klassers, livsformers eller sociale gruppers forskelligartede levevilkår og levevis.  Der arbejdes med de kulturhistoriske forskydninger i, hvordan forskellige former for levevis har sameksisteret fra den tidlige industrialisme til i dag og på, hvordan vilkårene for denne levevis er ændret fundamentalt. Også i dag præges samfundet af forskellige former for levevis, men over det sidste halve århundrede er grænserne mellem forskellige grupper blevet sværere at bestemme.

Undervisningen integrerer en række analytiske vinkler, som fx køn, alder, familie, produktion, landskab, arbejde, tid, forbrugskultur og bæredygtighed. Kurset giver således både en grundlæggende empirisk viden om hverdagslivet i perioden, og et kendskab til centrale etnologiske diskussioner og begreber. Pensum relateres til nutidige problemstillinger ved at kurset diskuterer, hvordan kulturhistorien kaster lys på, nuancerer, forklarer eller problematiserer nutidige problemstillinger, ligesom kurset sætter fokus på udviklinger i den nyeste kulturhistorie.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Engelsk titel

ETN Hverdagslivets kulturhistorie B

Uddannelse

Europæisk etnologi

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser.

Materialet vil være tilgængeligt via Absalon eller elektronisk via undervisningsplanen

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfolio, bestående af 3 dele, hvortil der gives feedback undervejs
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00251U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Signe Mellemgaard   (6-857b7980777f527a877f407d8740767d)
  • Signe Skjoldborg Brieghel   (16-7c7270776e377c747378756d6b787b7049717e7637747e376d74)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students