ETN Introduktion til europæisk etnologi og humanistisk videnskabsteori

Kursusindhold

Kurset består af to dele: en introduktion til Europæisk Etnologi som et kulturteoretisk og kulturanalytisk humanistisk fag og en fælles forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori for alle førsteårsstuderende på Saxo-instituttet.

Introduktion til etnologi udfolder væsentlige aspekter ved den etnologiske arbejdspraksis, med særlig fokus på etnografiske og kulturhistoriske metoder En central del af kurset vil være indføring i klassiske etnologiske metoder som aktiveres gennem gennemførelse af et mindre selvstændigt projekt udarbejdet i en gruppe. Projektdelen vil gennemgå udarbejdelse af problemformulering, materiale generering, analyse og afrapportering. Kurset vil herudover præsentere aktuelle etnologiske forskningsprojekter, hvor særligt projekternes analytiske spørgsmål, teoretiske inspiration og brug af kvalitative metoder vil blive analyseret. Den aktuelle forskning danner udgangspunkt for at gå tilbage i den etnologiske faghistorie og undersøge, hvordan etnologien har udviklet sig tematisk, teoretisk og metodisk, og de analytiske konsekvenser af forskellige tilgange vil blive drøftet.

I den fælles forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsningerne giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

ETN Introduction to European Ethnology and Humanistic Theory of Science

Uddannelse

Europæisk etnologi

Forelæsninger, holdundervisning og øvelser

Introduktion til Etnologi:

Kallenberg, von Unge & Moreira (red.): Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB, 2022 (bemærk at det er en helt ny udgave, så den ’gamle’ kan ikke bruges)

Ehn, Löfgren & Wilk: Exploring Everyday Life. Strategies for Ethnography and Cultural Analysis, Rowman & Littlefield, 2016

Humanistisk videnskabsteori:

 • Eskildsen, K. R. Humaniora? En spørgende videnskabsteori. København: Samfundslitteratur. 2019.
 • Digitalt kompendium
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00221U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Astrid Pernille Jespersen   (3-677670466e7b7334717b346a71)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students