DAN; Medieteori og metode: Trump, Taylor og Tate: Opmærksomhedsindustriens praksisser

Kursusindhold

Hvad har Donald Trump,Taylor Swift og Andrew Tate til fælles? De repræsenterer på hver deres unikke måde eksempler på forskellige former for indflydelse og påvirkning i opmærksomhedsindustriens æra.

 

Mens medialiseringsteorien giver et bredt perspektiv på mediers rolle i samfundet, adresserer opmærksomhedsindustrien mere specifikt de økonomiske aspekter og magtkampe omkring medieindhold og brugeropmærksomhed.

 

Med udgangspunkt i bl.a. medialiseringens påvirkning af populærkultur og politik vil kurset dykke ned i, hvordan magt og indflydelse udøves inden for opmærksomhedsøkonomiens logikker, og hvordan offentlige figurer anvender mediernes landskab til at udvinde opmærksomhed og maksimere deres indflydelse og rækkevidde.

Engelsk titel

Trump, Taylor, and Tate: Practices of the Attention Industry

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Medialiseringens rolle og teorier inden for opmærksomhedsøkonomi.
 • centrale dele af medialiseringstankens begreber, teorier og metoder
 • Medialiseringsteoriens relevante historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medialiseringensteorien og opmærksomhedsøkonomiens  påvirkning af populærkultur og politik på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for medialiseringens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medialiseringsteoriens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere medialiseringen af populærkultur og politik i en samtidig og historisk dimension.
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for medialiseringen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Medialiseringen af populærkultur og politik med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medialiseringsfeltets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for medialiseringen af populærkultur og politik.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere medialisering af populærkultur og politik  i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HDAK0075EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Katrine Krogh Pedersen   (6-6f74693b3636426a776f306d7730666d)
Gemt den 13-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students