DAN; Litteratur: Empati, sted, affekt, hjem og arkiv. Nye læsestrategier

Kursusindhold

Kurset har til formål at undersøge og kritisk diskutere nye internationale teorier om litterær læsning med inddragelse af en række samtidige danske og nordiske tekster. De store nye teorier, som præger den måde vi læser litteratur på i nutiden, er følgende:
 

1) Narrativ medicin og sundhedshumaniora

2) Situeret læsning og litterære geografier

3) Affektiv læsning og postkritik

4) Postkolonialisme

5) Retorisk, unaturlig og feministisk narratologi

6) Verdenslitteratur 

7) Genetisk kritik


Desuden vil der blive introduceret kort til både økokritik og fjernlæsning som digital humaniora. Kursets undervisere Anders og Bergur vil skiftevis varetage undervisningen med udgangspunkt i deres egne teoretiske forudsætninger. Der læses overvejende teoretiske tekster på engelsk fra førende internationale forskere, og de skønlitterære tekster er skrevet af forfattere som Josefine Klougart, Caspar Eric, Tove Ditlevsen, Thomas Korsgaard, Niviaq Korneliussen, Iben Mondrup, Naja Marie Aidt og Helle Helle. Der vil endelig være to forfatterbesøg i undervisningen ved Tine Høeg og Malte Tellerup, og en ekskursion til Inger Christensens forfatterarkiv på Det Kgl. Bibliotek.

Engelsk titel

Empathy, Place, Affect, Home and Archive. New strategies of reading

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • nye internationale teorier om læsestrategier med inddragelse af en række nye og nyere danske og nordiske litterære tekster.
 • centrale dele af litteraturfagets danskfaglige begreber, teorier og metoder.
 • hvordan de nye internationale teorier om læsning indgår i en større historisk sammenhæng i danskfaget.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for de udvalgte internationale teorier om læsning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber.
 • redegøre for de udvalgte, internationale teorier og diskutere dem selvstændigt.
 • anvende de udvalgte, internationale teorier om læsning som analytisk værktøj på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere de nye internationale teorier om læsestrategier i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for de internationale teorier om læsestrategier selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • nye internationale teorier om læsestrategier med inddragelse af en række nye og nyere danske og nordiske litterære tekster.
 • centrale dele af litteraturfagets danskfaglige begreber, teorier og metoder

 

Færdigheder i at:

 • anvende internationale teorier om læsning som videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling.
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for nye internationale teorier om læsestrategier.

 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • præsentere og belyse nyere dansk og nordisk litteratur på baggrund af nye internationale teorier om læsning.
 • arbejde selvstændigt med et emne.
 • formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, walk and talk, padlet, A.I. og podcast, samtale med forfattere, arkivbesøg på Det Kgl. Bibliotek. Desuden individuel vejledning i at forberede ’Fri mundtlig prøve med materiale’.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0071EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anders Juhl Rasmussen   (3-656e76446c7971326f7932686f)
 • Bergur Rønne Moberg   (6-7476696c796e476f7c7435727c356b72)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students