DAN; Dansk som andetsprog: Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.  

Engelsk titel

Analysis of Learner Language and Second Language Acquisition

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • det danske sprogsystem med inddragelse af sprogtypologiske, strukturelle og sociolingvistiske begreber
 • forskelle mellem tale- og skriftsprog og implikationer for beskrivelsen af dansk skrevet eller talt som andet- eller fremmedsprog
 • udvalgte videnskabelige problemstillinger inden for andet- og fremmedsprogstilegnelse og flersprogethed
 • centrale videnskabelige diskussioner angående tilegnelse af andet- og fremmedsprog samt flersprogethed
 • terminologi knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at:

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmedsprog i tale og skrift
 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv
 • identificere forskellige syn på sprog og tilegnelse i relevant fagligt og pædagogisk materiale
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser
 • anvende faglig terminologi præcist og relevant i sproglige analyser.

 

Kompetencer i at:

 • udvælge og anvende metoder til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af flersprogede indlærere og sprogbrugere på selvstændig og systematisk vis
 • anvende sprogtypologisk og sociolingvistisk viden i det videre arbejde med at støtte tilegnelsen af dansk som andet- eller fremmedsprog hos flersprogede indlærere
 • på grundlag af tilegnelsesteori og -modeller at kunne vurdere indlæreres danske sprog
 • anvende tilegnelsesmodeller og -teorier i vurdering af undervisningsmaterialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • det danske sprogsystem med inddragelse af sprogtypologiske, struk-turelle og sociolingvistiske begreber

 • forskelle mellem tale- og skriftsprog og implikationer for beskrivelsen af dansk skrevet eller talt som andet- eller fremmedsprog

 • centrale videnskabelige diskussioner angående tilegnelse af andet- og fremmedsprog samt flersprogethed
 • terminologi knyttet til kursets emne.
   

Færdigheder i at:

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift
 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser
 • anvende faglig terminologi præcist og relevant i sproglige analyser.
   

Kompetencer i at:

 • udvælge og anvende metoder til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af flersprogede indlærere og sprogbrugere på selvstændig og systematisk vis
 • på grundlag af tilegnelsesteori og -modeller at kunne vurdere indlæreres danske sprog.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen
Fri mundtlig prøve med materiale
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 157,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0067EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Emma Marie Poulsen   (14-6c74746835743577767c737a6c75476f7c7435727c356b72)
Underviser

Underviser ikke afklaret

Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students