DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogspædagogik med praktik

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

 

Praktikdelen tæller for 5 ECTS af modulet og består i observation af undervisning på en sprogskole eller en anden institution/arbejdsplads (30-45 timer), hvor der undervises i dansk, og evt. interviews med lærere/ledere, hvis relevant. Praktikken indebærer forberedelse, udarbejdelse af praktikplan, bearbejdelse af observationsdata samt den endelige udarbejdelse af en feltrapport. Der vil i løbet af semestret være to undervisningsfri uger til at gennemføre observationer.

Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • undervisningsmetoder i læringsrum i et andetsprogsperspektiv
 • fagdidaktiske og metodiske diskussioner i et historisk perspektiv 
 • kendskab til fagterminologi inden for faget.


Færdigheder i at:

 • analysere og diskutere sprogpædagogisk materiale eller praksis på baggrund af relevante sprogpædagogiske tilgange
 • analysere og diskutere design (format og indhold) i en given undervisnings- eller sprogpædagogisk praksis
 • analysere og diskutere sprogpædagogiske problemstillinger i forskellige undervisnings- og flersprogethedskontekster, fx gymnasier, førskole, grundskole, integrationsprogrammer m.v.
   

Kompetencer i at

 • observere, udvikle, afprøve og evaluere konkrete pædagogiske forløb inden for et sprogpædagogisk område med relevans for andet- og flersprogethed
 • opstille og diskutere kriterier for vurdering af metoder, materialer og praksis inden for andet- og flersprogethedsområdet.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. særlige bestemmelser i studieordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0060FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristiina Kääramees   (3-6e756e436b7870316e7831676e)
Underviser

Underviser er endnu ikke afklaret

Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students