DAN; Danskfagets didaktik – og nordiske dannelsesperspektiver

Kursusindhold

Formålet med Danskfagets didaktik er at gøre dig til en bevidst og reflekteret danskunderviser i gymnasieskolen. Du bliver ikke blot klædt på til at undervise, du får også kvalifikationer til at udvikle og debattere danskfagets fremtid.

Hvordan gør vi danskfaget relevant som et af gymnasieskolens vigtigste dannelsesfag, hvordan skubber vi til elevernes grænser, og hvordan forholder vi os gennem fagdidaktisk refleksioner til nye udviklinger såsom AI og klimaforandringer? Som studerende inviteres du ind i denne spændende samtale ved at stifte bekendtskab med ny forskning inden for alle danskdidaktikkens fagområder. Samtidig får du mulighed for – gennem et kort praktikforløb i gymnasiet – at prøve kræfter med den viden, du har tilegnet dig i din uddannelse ved at planlægge, reflektere og undervise i praksis.

Vi arbejder med almen didaktik på et overordnet niveau, hvor vi reflekterer over den kompleksitet, der præger enhver undervisningssituation. Samtidigt arbejder vi fagdidaktisk med danskfagets tre hovedområder – litteratur, sprog og medier – hvor vi fokuserer på sprog-, medie- og litteraturdidaktik. Herunder arbejder vi blandt andet med skrivedidaktik, nyhedsformidling, at undervise i litteraturhistorie og samtidslitteratur m.m.

I disse år kaster både politikere og lærere sig ind i kampen for at skabe større opmærksomhed på, hvad de nordiske lande kan sammen – og ungdomsuddannelserne spiller en helt central rolle her. Denne udvikling bygger på en erkendelse af, at specifikke nordiske perspektiver kan noget andet end de europæiske og globale perspektiver alene. Hvordan kan vi udvikle en ny nordisk faglighed og bidrage til nye nordiske dannelsesperspektiver? Denne tanke er en del af danskfagets nye kampplads, og vi har behov for dig til at være med i denne udvikling.

Kurset er således bygget op om følgende søjler:
 

 • Almen didaktik.
 • Fagdidaktik – litteratur, sprog og medier.
 • Hvad er dannelse, og hvorfor er danskfaget et vigtigt dannelsesfag?
 • Praktiske øvelser, herunder undervisningssituationer og evaluering.
 • Undervisningspraktik i gymnasiet og hf. I får tilbudt praktikplads (typisk parvis) til såvel undervisningsobservation som planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb over f.eks. 3-5 moduler.
 • Danskfagets historiske udvikling samt bekendtgørelser og vejledninger for faget.
 • Danske, svenske og norske tekster og perspektiver.
Engelsk titel

Didactics of Danish

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

KA 2019-ordningen

KA 2015-ordningen

KA-tilvalg 2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en høj grad af sekvensering. Det vil sige, at kurset balancerer mellem forelæsninger, dialogundervisning samt mange både små og store praktiske øvelser. Et særtræk ved kurset er praktikelementet: I møder en udfordrende virkelighed, når I underviser på gymnasier med en lærer som vejleder. Erfaringerne drøftes på holdet og kan danne grundlag for eksamen i form af en fri skriftlig hjemmeopgave med danskdidaktiske overvejelser.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Censurformen er dog ekstern censur, hvis kurset tages under Dansk KA 2015-ordningen
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave (jf. særlige bestemmelser i studieordningen).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0009EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Malene Monka   (5-7173726f65446c7971326f7932686f)
Underviser

Malene Monka
Jens Kramshøj Flinker

Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students