DAN; Projektorienteret forløb i en startupvirksomhed

Kursusindhold

Projektorienteret forløb i en startupvirksomhed eller i din egen virksomhed
På Nordiske Studier og Sprogvidenskab kan du gennemføre et projektorienteret forløb i en startupvirksomhed, altså en nystartet virksomhed, eller tage et projektorienteret forløb i din egen virksomhed, du har startet eller vil forsøge at starte som et iværksætterprojekt, alene eller sammen med andre. Dette kan du gøre enten i et 15 ECTS eller 30 ECTS forløb (30 ECTS-forløbet er kun en mulighed for KA-tilvalgsstuderende på Dansk). Til dette formål udbyder Nordiske Studier og Sprogvidenskab i samarbejde med UCPH Innovation Hubs et særligt forløb til at understøtte din proces fra idé til forretning.

Du ansøger om en plads på dette forløb ved at:

1) Sende en motiveret ansøgning på max. 1 normalside samt en tidsplan for dit forløb, der skal foreligge senest ved tilmeldingsperiodens udløb. Ansøgningen sendes til marta.karolina.olsen@hum.ku.dk, der er praktikvejleder på NorS.
 
2) Tilmelde dig forløbet på: https://innovation.sc.ku.dk/forloeb/ (samtidig med, at du sender din motiverede ansøgning til Marta Karolina Olsen).
 
3) Tilmelde dig det projektorienterede forløb via Selvbetjeningen i undervisningstilmeldingsperioden.


Projektorienteret forløb i en start-up
Du skal selv finde en startupvirksomhed til dit projektorienterede forløb, og præsentere dette som dit praktikønske i din ansøgning. Du kan som en del af dette også selv prøve at kontakte UCPH Innovation Hubs, da de har et netværk af startups, der løbende søger praktikanter inden for en bred vifte af fagområder. Her skal du henvende dig til anna.v.jacobsen@sund.ku.dk

Vælger du at tage et projektorienteret forløb i en startup, skal du deltage i workshops i UCPH Innovation Hubs.

Forløbet i samarbejde med Innovation Hub giver dig adgang til:

 • Kontorfaciliteter med adgang døgnet rundt
 • Vejledning i fx budgetlægning, forretningsudvikling, funding, projektstyring og præsentationsteknik
 • Eksterne eksperter: fx advokat, revisor, it-designer, industriel designer og patentrådgiver
 • Socialt og tværfagligt netværk, events og aktiviteter for studenteriværksættere.


Projektorienteret forløb i din egen virksomhed eller som dit iværksætterprojekt
Du kan ansøge om at gennemføre dit eget iværksætterprojekt. I må også gerne gå sammen to eller flere om at iværksætte jeres idé eller virksomhed i det projektorienterede forløb. Jeres ansøgning skal dog være individuel, og eksamen vil også altid ske på individuelle vilkår. Når din ansøgning bliver godkendt, skal du som en del af forløbet samarbejde med UCPH Innovation Hubs, der udbyder inkubatorforløb til vores studerende på Københavns Universitet.

Et projektorienteret forløb i din egen virksomhed eller som dit iværksætterprojekt indeholder:

 • Et selvstændigt projektforløb, hvor du arbejder i praksis med din idé/virksomhed
 • Akademisk vejledning fra en faglig vejleder fra dit studie
 • Et workshopforløb om innovation og entreprenørskab, hvor du bliver introduceret til metoder og modeller til at arbejde med innovation og entreprenørskab i praksis, at planlægge og strukturere processen fra idé til forretning og teste din idé hos brugere. 


Forløbet i samarbejde med Innovation Hub giver dig adgang til:

 • Kontorfaciliteter med adgang døgnet rundt
 • Vejledning i fx budgetlægning, forretningsudvikling, funding, projektstyring og præsentationsteknik
 • Eksterne eksperter: fx advokat, revisor, it-designer, industriel designer og patentrådgiver
 • Socialt og tværfagligt netværk, events og aktiviteter for studenteriværksættere.


Forløbet med UCPH Innovation Hubs bringer dig igennem processen fra idé til forretning. Du vil desuden indgå i det generelle forløb på studiet med fællesvejledning baseret på undervisningsmoduler, samt individuel akademisk vejledning fra en faglig vejleder fra dit studie. Du vil skulle udarbejde en eksamensopgave om dit projektorienterede forløb i startup-virksomheden/din egen virksomhed, på samme måde som alle øvrige studerende i det projektorienterede forløb, jf. Studieordningen.
 
LÆS MERE HER: UCPH Innovation Hubs


Kontakt marta.karolina.olsen@hum.ku.dk, der som praktikvejleder står for kontrakterne på NorS, hvis du vil ansøge om et projektorienteret forløb i din egen virksomhed.
 
Du kan også kontakte anna.v.jacobsen@sund.ku.dk fra UCPH Innovation Hubs, hvis du vil vide mere om, hvad UCPH Innovation Hubs tilbyder dig i forløbet.

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

BA-tilvalg:

Dansk 2019-ordningen

Kandidatuddannelser:
Dansk 2015-ordningen

KA-tilvalg:
Dansk 2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK000000
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-6f63747663306d6374716e6b706330716e756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 25-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students