DAN; Ledelse, kommunikation og organisationsteori

Kursusindhold

Kursets emne er ledelseskommunikation, ikke blot i form af kommunikation fra og til ledelsen i virksomheder og organisationer, men bredt forstået som kommunikation om ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

Teorier om ledelseskommunikation er baseret på en række begreber og problemstillinger, der er knyttet til viden om, hvad der karakteriserer ledelse og organisationer. Dette kursus vil give dig indsigt heri og give dig en viden, der vil være nyttig inden for en bred vifte af arbejdsfunktioner i organisationer og virksomheder.

Kurset indledes med introduktioner til den mere grundlæggende forståelse af de tre kerneområder ledelse, organisation og kommunikation. De nøgleemner, vi derefter skal se nærmere på i løbet af kurset, vil omfatte:
 

 • Organisationens struktur (ledelsens intentioner og omverdenens krav)
 • Mennesket i organisationen (motivation, samvirke, ledelse)
 • Organisationens kultur og identitet
 • Meningsdannelser i organisationen (sensemaking og storytelling)
 • Beslutningstagen og magt i organisationen


Vi får herigennem illustreret nogle af de væsentlige opfattelser af organisationers opbygning og ledelsesopgaver, det er nødvendigt at kende for at forstå de – ofte modsætningsfyldte - referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle diskussioner af ledelsesmæssige forhold.

Engelsk titel

Leadership, Communication and Organization Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen


Studieordningen findes her

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, studenterfremlæggelser og øvelser.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0035FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ann Merrit Rikke Nielsen   (13-766d6f6f6932726d6970776972446c7971326f7932686f)
 • Annette Hoffskov   (6-7c66773c3736446c7971326f7932686f)
Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students