DAN; Kommunikation: Formidling

Kursusindhold

Det er fundamentalt vigtigt for alle, som arbejder professionelt med kommunikation, at kunne formidle og producere kommunikationsprodukter, der fungerer efter hensigten – fx skrive godt i en række forskellige professionelle genrer. For den professionelle kommunikatør er det typisk også afgørende at kunne hjælpe andre til at kunne dette. Disse to færdigheder opøver du ved at deltage på kurset Formidling. 

Kurset ’Formidling’ er for dig, der drømmer om at arbejde professionelt med kommunikation. På dette kursus opnår du detaljeret og tekstnær viden og færdigheder mhp. at kunne: 
 

 • analysere organisationers sprog og kommunikationsprodukter
 • analysere andres kommunikation og rådgive dem om, hvordan de skal bære sig ad for at gøre det bedre
 • og selv at skrive og tale godt i væsentlige genrer i en organisation

 

Kurset introducerer til en række emner som: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi og målgrupper.

I undervisningen arbejder vi med en lang række kommunikationsprodukter og genrer, fx formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, video, PowerPoint-præsentationer, hjemmesider, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse typer af kommunikationsprodukter og forskellige genrer får du også selv konkrete erfaringer med at producere en lang række af disse ting i løbet af semestret. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Kurset Formidling har lidt overlap med KA-kurset Strategisk Kommunikation: Formidling er et generelt introduktionskursus til formidlingsgenrer i organisationen, mens man på Strategisk Kommunikation arbejder mere dybdegående med discipliner inden for strategisk kommunikation.


Læs mere om tilvalget i Kommunikation.

Engelsk titel

Dissemination

Uddannelse

Dansk (tilvalg i kommunikation)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, studenter-fremlæggelser, faglige diskussioner og øvelser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningen.
- Aflevering og godkendelse af 3 semesteropgaver af et samlet omfang på 16-20 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave, 16-20 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0030EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Emma Marie Poulsen   (14-6d75756936753678777d747b6d7648707d7536737d366c73)
Underviser

Underviser ikke afklaret

Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students