DAN; Grammatik og tekst

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

Tilbud om ekstra undervisning i Basisgrammatik
I ugerne 36-38 er der skemasat undervisning i Basisgrammatik (underviseren er Marie Herget), som er et tilbud til alle studerende. Der er skemasat 3 undervisningsgange i Basisgrammatik i hver af de 3 uger (36-38), og du skal blot vælge en undervisningsgang per uge).

 

Fællesforelæsninger E24:

På vej

 

Engelsk titel

Grammar and Text

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 118,5
 • Eksamensforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0017EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Malene Monka   (5-7274737066456d7a7233707a336970)
 • Torben Juel Jensen   (6-7a707b6b7270466e7b7334717b346a71)
 • Jann Scheuer   (7-7a6a6f6c7c6c79476f7c7435727c356b72)
 • Marie Bojsen-Møller   (3-706570436b7870316e7831676e)
 • Marie Herget Christensen   (7-746f6c796e6c7b476f7c7435727c356b72)
Gemt den 18-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students