DAN; Projektorienteret forløb på BA-niveau

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det pro-jektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og in-den praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskrive mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Praktikken skal have et samlet omfang på 250-300 timer.

Der er desuden vejledning knyttet til forløbet, som helt eller delvist kan være organiseret i form af workshops. Ud over den vejledning, som ydes fra uni-versitetets side, skal praktikstedet stille en virksomhedsintern vejleder/kon-taktperson til rådighed.

Engelsk titel

Academic Internship at BA level

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Bachelortilvalg i dansk 2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

 

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave jf. særlige bestemmelser
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. særlie bestemmeleser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 15
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 18

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0013FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-7b6f80826f3c796f807d7a777c6f3c7d7a81737c4e76837b3c79833c7279)
Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students