ØST, Propædeutik B Bosnisk/Kroatisk/Serbisk (F25)

Kursusindhold

Ved at arbejde med tekster på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk fortsætter den studerende med at lære at kommunikere mundtligt i samtalesituationer, der omhandler almindelige gøremål og de almene emner, der berøres i pensum samt at læse og skrive simple tekster på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk.

Forståelsen for og evnen til at ytre sig på bosnisk/kroatisk/serbisk får man som studerende også ved at arbejde med skriftlige og mundtlige hjemmeopgaver som herefter gennemgås i timerne. Indlæringen af et ordforråd og bøjninger opnår man dels gennem ovennævnte aktiviteter, men også gennem udenadslære. 

Den studerende lærer endvidere at give en grammatisk analyse (morfologisk af de hyppigst forekommende ordklasser, syntaktisk af simple sætninger og syntagmer)

Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics B

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019

 

Henvender sig til studerende der har gennemført kurset Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Propædeutik B (aktivitetskode HBAÆ00061E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
-Mindst 75 % fremmøde og aktiv deltagelse
-Aflevering af skriftlige opgaver til et samlet omfang af maksimalt 15 normalsider.

Undervisningstimerne forløber med gennemgang af skriftlige opgaver, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse, tests i udenadslære (ord, bøjninger) samt dialog mellem underviser og studerende.

30-40 normalsider på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og/eller serbisk med tilhørende ordlister og lydfiler (tilgængelige i kursusrummet)

Beskrivelser af sprogene, heriblandt kompendiet ”Propædeutik – Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk” udarbejdet af Martin Schou Madsen, (3. udgave, 2022 eller senere), som også anvendes på kurset Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A

Diverse opgaver og øvelser (tilgængelige i kursusrummet)

Man bør have gennemført kurset ”Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A” som sikrer at man kan læse kyrilliske bogstaver (i serbisk/montenegrinsk udgave) og at man er på følgende niveau iht. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog på enten: bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk
Lytte: A1
Læse: A2
Samtale: A1
Redegøre: A1
Skrive: A1-A2
URL: https:/​/​europa.eu/​europass/​da/​common-european-framework-reference-language-skills

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HBAÆ0100FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-6f6374766f636675426a776f306d7730666d)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students