AUD; Fordybelseskursus C: Ordforrådsvanskeligheder hos børn med DLD

Kursusindhold

Vanskelighedsprofilerne for børn med DLD kan se meget forskellige ud, men de fleste af børnene har ordforrådsvanskeligheder.

På kurset vil vi dykke ned i, hvad der karakteriserer ordforrådsvanskelighederne. Vi vil se på, hvordan vanskelighederne kan afdækkes og hvilke interventionsmuligheder der kan iværksættes.

Kurset vil fortrinsvis koncentrere sig om børn i børnehave, indskoling og på mellemtrinnet. I mindre grad kan vi komme ind på ordforrådsvanskeligheder hos andre børnegrupper end børn med DLD.

Engelsk titel

Vocabulary deficits in children with developmental language disorder (DLD)

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Kurset giver den studerende følgende:

Viden om:

 • Ordforrådsvanskeligheder hos børn med DLD
 • Afdækning af ordforrådsvanskeligheder hos børn med DLD
 • Intervention over for ordforrådsvanskeligheder hos børn med DLD

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i karakteristika hos børn med DLD og indsatser over for disse vanskeligheder – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for børnelogopædien
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Kursusformen vil veksle mellem korte oplæg fra underviser og de studerendes eget arbejde i par eller små grupper

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0038FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Birgitte Dahlerup Thunbo   (3-676966456d7a7233707a336970)
Gemt den 01-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students