AUD; Fordybelseskursus B - Kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade

Kursusindhold

Kognitive kommunikationsforstyrrelser er en hyppig følge af erhvervet hjerneskade. Forstyrrelserne kommer bl.a. til udtryk som ustruktureret tale og problemer med at overholde sociale samtaleregler. Forstyrrelserne medfører lav tilknytning til arbejdsmarkedet og høj grad af social isolation og har således store konsekvenser for både de ramte, de pårørende og samfundet. Der er stor efterspørgsel på kompetencer inden for dette område hos audiologopæder, der arbejder med neuro-rehabilitering fx på hospitaler og kommunikationscentre.


Formålet med fordybelseskurset er, at de studerende får indgående kendskab til kognitive kommunikationsforstyrrelser som et audiologopædisk arbejdsfelt; herunder afdækning, undersøgelsesbeskrivelse og rehabiliteringsmetoder rettet mod voksne med kognitive kommunikationsforstyrrelser, pårørende og rehabiliteringspersonale. Det er endvidere et formål, at de studerende opnår en forståelse af kognitive kommunikationsforstyrrelsers sammenhæng med underlæggende kognitive forstyrrelser af social kognition og eksekutive funktioner.

Engelsk titel

Cognitive communication disorders following acquired brain injury

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • kognitive kommunikationsforstyrrelser og sammenhængen mellem disse og underliggende kognitive forstyrrelser.
   

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i kognitive kommunikationsforstyrrelser – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.
   

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for fagområdet voksne med erhvervet hjerneskade.
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv.
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende:

 • sætte sig ind i kognitive kommunikationsforstyrrelser – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv.
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består af oplæg fra underviser og øvelser i mindre grupper med fokus på bl.a. afdækningsredskaber og genoptræningsmetoder gennem brug af audio- og videomateriale.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0030EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Iben Christensen   (13-70356a6f79707a7b6c757a6c75476f7c7435727c356b72)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students