Fordybelseskursus A; Sprog og kommunikation hos børn med autisme

Kursusindhold

Audiologopæder bør spille en afgørende rolle for udredning af og indsatser til børn med autisme. Dette fordybelseskursus sigter mod at klæde deltagerne på til denne opgave.

 

De sproglige og kommunikative færdigheder hos børn med autisme spænder fra minimalt verbale børn til børn med avanceret sprog og særlige sproglige styrker. På kurset skal vi sætte os grundigt ind i autisme og i den store forskellighed i sproglige og kommunikative færdigheder, der ses i børnegruppen. Vi skal dernæst fokusere på, hvordan man som audiologopæd bedst intervenerer ift. de forskellige børn og samarbejder med deres forældre.

Engelsk titel

Language and communication in children with autism

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention.

   

Færdigheder i at:

 • sætte sig ind i et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention, på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at:

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for audiologopædien
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention – på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Der vil være en blanding af forelæsninger, holdundervisning, empiriindsamlingsarbejde og studenteroplæg.

Undervejs i forløbet skal vi have kontakt med konkrete børn og forældre, hvis interaktioner vi skal video-optage i deres hjem og/eller i spejlrummet på instituttet. Efterfølgende skal optagelserne analyseres mhp. anbefalinger til praksis. Noget af arbejdet med den indsamlede empiri vil foregå som en del af undervisningen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0009EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cecilia Brynskov   (16-6b6d6b71747169366a7a81767b73777e48707d7536737d366c73)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students