ØST, Sprogfærdighed russisk (E24)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle og samfundsaktuelle emner, som afspejler offentlig debat i Rusland og repræsenterer forskellige tekstgenrer (journalistik, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm.). Kursusdeltagerne vælger 3-5 emner i samråd med underviseren. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra kollokvialt sprog (dagligtale). Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave i form af referat og fri skriftlig fremstilling inden for det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst. Eksamen er mundtlig.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Russisk sprogfærdighed (aktivitetskode HRUK03481E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af hold diskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået bacheloruddannelse i Østeuropastudier med russisk eller tilsvarende

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Russisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEK0119EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Elena Lorentzen   (15-686f687164316f72756871777d6871436b7870316e7831676e)
Underviser

Elena Lorentzen, elena.lorentzen@hum.ku.dk

Gemt den 15-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students