ØST, Sprogfærdighed, BKMS (E24)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i 3-5 emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog. Der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog, således at kursusdeltagerne opøver mundtlige og skriftlige færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl.

Eksamen består dels af aktiv undervisningsdeltagelse i form af aflevering af 3-5 skriftlige opgaver (– en for hvert emne - affattet på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk) dels en mundtlig prøve på 30 min., hvor den mundtlige sprogfærdighed udprøves.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03481E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer

Udarbejdes løbende og vil tage udgangspunkt i primærkilder som afspejler aktuel offentlig debat om minimum 3 emner i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog.

Minimum B1-niveau på bkms iht. til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR)

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 306
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEK0117EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-6f6374766f636675426a776f306d7730666d)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 15-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students