ØST, Oversættelse til dansk (F25)

Kursusindhold

Kurset er sammensat af dels en fælles del om forskellige tekstgenrer, formidlingssammenhænge, målgrupper og oversættelsesstrategier ved oversættelse til dansk, dels sprogopdelte øvelsestimer med oversættelse fra hhv. russisk, polsk og bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Ud over at opøve færdigheder i at redegøre for relevante problemstillinger inden for oversættelse til dansk er kurset praksisbetonet og vil fokusere på virkelighedsnære oversættelsesopgaver inden for forskellige relevante brancher (journalistiske tekster, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm).

Engelsk titel

Translation into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2021
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning: 
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale (aktivitetskode HRUK03441E)
Oversættelse til dansk fra polsksproget materiale (aktivitetskode HPLK03441E) 
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAK03441E)

KA i Russisk sidefag 2021-studieordning:
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale (aktivitetskode HRUK03441E)

Fælles seminarer vekslende med praktiske øvelser

Faglitteratur om oversættelse (som vil fremgå af kursusplan i kursets grupperum på Absalon)

- Oversættelsesøvelser og andet undervisningsmateriale kan tilgås via kursets grupperum på Absalon

BA i Østeuropastudier med polsk, russisk eller b/k/m/s – eller tilsvarende niveau.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 141,25
 • Øvelser
 • 16
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HØEK0113FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-6f6374766f636675426a776f306d7730666d)
Underviser

Anita Pluwak, pluwak@hum.ku.dk
Mads Büchert Eskildsen, meskildsen@hum.ku.dk
Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students