ØST, Hovedemner (F25)

Kursusindhold

Hver studerende arbejder med 4-6 hovedemner. Kurset begynder med afklaring af de deltagende studerendes ønsker om emner, hvorefter kursusforløbet aftales ud fra antallet af fællesemner. Emnerne kan være af litterær, historisk, kulturhistorisk, kulturel eller samfundsmæssig art og belyses med et antal tekster på det studerede sprog (minimum 300 ns.) samt sekundær litteratur (minimum 300 ns.)

Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2021 
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2021 
Målbeskrivelse

KA Østeuropastudier 2021-studieordning:
Hovedemner – Rusland (aktivitetskode HRUK03451E)
Hovedemner – Polen (aktivitetskode HPLK03451E)
Hovedemner - Balkan (aktivitetskode HBAK03451E)

KA sidefag i russisk 2021-studieordning:
Hovedemner (aktivitetskode HRUK03451E)

Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg

Aftales mellem underviser og studerende.

Et niveau inden for læsning, forståelse og analyse af materiale på enten polsk, russisk eller bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk, der svarer til en bestået eksamen i ”Mundtlig sprogfærdighed og tekstanalyse” på BA-uddannelsen i østeuropastudier samt erfaring med selvstændigt at afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling, udfinde fagligt relevant materiale samt bearbejde og analysere det valgte materiale svarende til de faglige mål for f.eks. ”BA-projekt” på BA-uddannelsen i østeuropastudier.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 166,25
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HØEK0110FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikhail Suslov   (14-75717370697174367b7d7b74777e48707d7536737d366c73)
Underviser

Ismar Dedovic, isde@hum.ku.dk
Mikhail Suslov, mikhail.suslov@hum.ku.dk

Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students