ØST, Forståelse af materiale på russisk (E24)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på russisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder. Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Russian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB01291E)

BA sidefag i Russisk 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB10131E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen og/eller på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Russisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0119EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Büchert Eskildsen   (10-78707e7674776f7e70794b738078397680396f76)
Underviser

Mads Eskildsen – meskildsen@hum.ku.dk

Gemt den 21-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students