ØST, Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E24)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder.

Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og videreformidling af samt kommentarer til materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

På kurset indføres deltagerne i digital informationssøgning især mhp at finde kilder på det studerede sprog.

Engelsk titel

Understanding Text in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen
   
Målbeskrivelse

BA 2019-studieeordning:
Forståelse af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB01291E)

BA tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10181E)

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
Arbejde med at læse/lytte til og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den publicistiske (journalistiske) som fag- og skønlitterære tekster, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kurser i ”Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk” og i ” Østeuropas aktuelle forhold”

Det anbefales at kursusdeltageren har afsluttet Propædeutik A og Propædeutik B på samme uddannelse eller har opnået samme færdigheder (A2 på den fælles europæiske referenceramme for sprog) på anden vis inden kurset påbegyndes.

For tilvalgsstuderende gælder det at: Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A (HBAÆ00051E) og bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik B (HBAÆ00061E) skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Forståelse af materiale på bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk (HBAB10181E).
jf. s 5-6 i ”Fagstudieordning Bachelortilvalget i Østeuropastudier 2019”

Kursusdeltagerne skal selv samle et individuelt pensum om et fagligt genstandsfelt på 35 normalsiders materiale på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk.
Pensum skal godkendes af underviser ca. midt i kursusforløbet.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0117EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7266777972666978456d7a7233707a336970)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 21-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students