ØST, Østeuropas historie og kultur (E24)

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien, herunder hovedtræk i de områdets samfunds- og kulturhistorie fra middelalderen til vor tid. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang og akademisk skriftlig formidling af denne (dvs. hvordan man tilgår, analyserer og refererer viden og indsigt i en universitetsopgave)

Engelsk titel

The History and Culture of Eastern Europe

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Østeuropas historie og kultur – balkanstudier (aktivitetskode HBAB01261E)
Østeuropas historie og kultur – polsk (aktivitetskode HPLB01261E)
Østeuropas historie og kultur – russisk (aktivitetskode HRUB01261E)

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I kurset sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling i form af feedback på de semesteropgaver, som til sammen udgør portfolio.

Kompendier med pensum (i alt 1200 normalsider faglitteratur) vil være at købe ved semesterstart. Yderligere information herom i kursets grupperum på undervisningsportalen: Absalon.

Prøveformen er en Portfolio-prøve, som består af tre bundne opgaver af 4-5 normalsider, der stilles i løbet af semestret. Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio (11-15 normalsider) består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 336,5
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HØEB0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tine Roesen   (11-776c716831757268766871436b7870316e7831676e)
Underviser

Tine Roesen, tine.roesen@hum.ku.dk
Tea Sindbæk Andersen, tea.s.andersen@hum.ku.dk
Anna Krakus, anna.krakus@hum.ku.dk
Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk
NN

Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students